Teknologiforståelse og -implementering

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Teknologiforståelse og -implementering

Teknologiforståelse og -implementering

Som samfund, som virksomhed og som borgere og medarbejdere, er vi afhængige af at kunne opretholde konkurrencedygtige virksomheder ved hele tiden at mestre en positiv balance mellem komplicerede størrelser som produktivitet, økonomi, kompetence, trivsel og, ja – en meningsfuld tilværelse i et sammenhængende velfærdssamfund. Mellem disse komplicerede sammenhænge spiller teknologi på mange måder en større og større rolle.

Men teknologiske muligheder af enhver art kan aldrig stå alene eller, med andre ord, realiseres ’ved teknologien i sig selv’, når formålet er at opnå forbedringer af produktivitet, trivsel og kvalitet. Al erfaring viser, at udbyttet af ny teknologi mest af alt afhænger af måden hvorpå teknologien implementeres og måden hvorpå teknologien i praksis understøtter forretnings- og samarbejdsprocesser, medarbejderkompetencer og arbejdsmiljøet.

Nøglen til optimal udnyttelse af teknologi er derfor i udgangspunktet at forstå teknologi som et middel til at frigøre og realisere kvalitetsmæssige, organisatoriske og kompetencemæssige potentialer – uanset hvilken type af teknologi eller hvilken type arbejdsplads der er tale om.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Planlægning og gennemførelse af teknologiimplementeringsforløb
  • Afdækning af behov for medarbejder- og ledelseskompetence og identifikation af muligheder for teknologiunderstøttelse
  • Analyse af bruger- og kundebehov og afdækning af teknologiske muligheder i forhold til disse behov
  • Styrkelse af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – fx aflastning af hårdt fysisk arbejde og forbedring af trivsel og arbejdsglæde ved hjælp af nye teknologiske muligheder
  • Forbedringer af kvalitet og service ved implementering af ny teknologi eller bedre udnyttelse af eksisterende teknologier
  • Evaluering af implementeringsproces og effekt af ny teknologi
  • Uddannelse af personale ved teknologiimplementeringer
  • Oplæg og temadage om ny teknologi og implementering

Cases og projekter