Tre grunde til at bruge funktionelle coatings

Claus  Bischoff

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 77.

Mand i kittel holder reagensglas op foran sig

Tre grunde til at bruge funktionelle coatings

Funktionelle coatings kan bruges i en række industrier, og de åbner op for forskellige fordele, der er tilpasset de udfordringer, industrierne dagligt står over for. Teknologisk Institut udvikler og optimerer funktionelle coatings, og her fortæller en af specialisterne om tre fordele ved at bruge denne type coating.

Helt kort, så er funktionelle coatings belægninger, der fx kan have en beskyttende funktion, en katalytisk evne eller effektivt kan afvise snavs, der sætter sig på overfladen.

- Når man begynder at få nogle mere specialiserede egenskaber frem i coatingen, begynder vi at tale om, at coatingen er funktionel. Så hvis man skal sætte en label på, hvad funktionelle coatings er, så er det coatings, der kan et eller andet ud over det trivielle, fortæller Claus Bischoff, coating specialist på Teknologisk Institut.

De funktionelle coatings bygger på sol-gel teknologi, og de minder på visse områder meget om andre tekniske coating-systemer. Det betyder bl.a. at den flydende coating kan påføres med en sprøjtepistol, og at større og komplekse geometrier dermed kan behandles.

Imødekommer industrielle overfladeudfordringer

De funktionelle coatings, Teknologisk Institut har udviklet, er tilpasset særlige industrielle overfladeudfordringer. Eksempler er en smudsafvisende coating til olieindustrien, en is-afvisende coating til kølepumper samt en struvitafvisende coating til procesudstyr i spildevandsindustrien.

Fællesnævneren for funktionelle coatings er det afvisende, fordi virksomheder har udfordringer med ting, der sætter sig fast på deres procesudstyr. Det kan Teknologisk Institut hjælpe med. Vi har blandt andet stor erfaring med oliebranchen, hvor vi sikrer, at udstyr ikke stopper til så let, og at det lettere kan rengøres

- Claus Bischoff, Teknologisk Institut

- Derudover har vi også erfaring med virksomheder, der processerer spildevand eller andre spildstrømme, hvor man med funktionelle coatings kan sikre, at udstyret til spildevandsbehandlingen ikke dækkes af aflejringer. Dermed kan det driftes længere, tilføjer Claus Bischoff.

Nå, tilbage til de tre fordele.

1. Forlænget driftstid reducerer produktionsomkostninger

Når det kommer til at afhjælpe eller forhindre overfladeproblemer, findes der flere gode argumenter for at tage funktionelle coatings i brug. En af de helt store fordele er den forlængede driftstid Metalplade med test af overfladebelægningpå udstyr – det reducerer produktionsomkostningerne, da en funktionel coating giver udstyret en længere levetid, og samtidig undgår udstyret også tilsmudsning. Et oplagt eksempel er offshore olieindustrien, hvor der er stor tilsmudsning på de varmevekslerne, der opvarmer og nedkøler råolien. Her er en funktionel coating helt essentiel, og den kan sikre, at varmevekslerne måske kan køre i drift i tre år frem for et halvt år, hvilket har afgørende betydning for produktionen.

- Vi har nogle gange set ekstreme tilfælde, hvor en varmeveksler normalt kunne driftes i en uge eller to. Med en funktionel coating kan man forlænge driftstiden med op til et år, hvilket er en markant forlængelse. Det har selvfølgelig en væsentlig betydning, at du kan holde produktionen kørende uden at skulle have alle de driftsstop, lyder det fra Claus Bischoff.

2. Et forbedret og sikkert arbejdsmiljø  

En anden gevinst ved funktionelle coatings er en forbedring af arbejdsmiljøet, fordi udstyret vil kræve mindre service, der i flere tilfælde kan være både fysisk- og tidskrævende arbejde. Et problem, man ofte ser i olieindustrien, er smudsaflejringer, som normalt bliver fjernet med kemikalier, hvilket kan være et farligt arbejde. Her har den funktionelle coating en afgørende betydning, idet den mindsker smudsaflejringer, og derfor undgår man det fysiske- og tidskrævende arbejde samt anvendelsen farlige kemikalier.  

3. Mindsker påvirkning af det eksterne miljø

Endnu en fordel ved funktionelle coatings er den mindre påvirkning af det eksterne miljø, fordi behovet for service reduceres. Specielt i offshore olieindustrien er der meget fokus på at minimere risikoen for, at olie ender i havet, når varmevekslere bliver serviceret.

- Når man skiller varmeveksleren ad, skruer man de store varmevekselstabler fra hinanden. Efterfølgende bliver pladerne taget ud enkeltvis og anbragt i en container. Når man gør det, er der risiko for, at der løber olie ud af varmeveksleren, som reelt set skulle løbe ned i en bakke, fortæller Claus Bischoff og uddyber:

- Men i virkelighedens verden er det ikke alt olien, der bliver samlet i bakken, og det betyder, at noget af olien kan ende i havet. Det er en påvirkning af det eksterne miljø – altså det miljø, der er rundt omkring olieplatformen, lyder det fra Claus Bischoff.

Interesseret i funktionelle coatings?  

Sidder man som virksomhed og er interesseret i at undersøge mulighederne ved funktionelle coatings - eller at få lavet forsøg på ens emner - står Teknologisk Institut klar til at rådgive og teste materialer inden for forskellige driftsforhold, temperaturer samt mediet, emnet udsættes for. Ud fra forskellige test og prøver, vil Teknologisk Institut derfra kunne rådgive om den mest fordelagtige proces for virksomheden.