Tre måder robotter kan bidrage til den grønne omstilling

Jens Martinus Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 63.

-

Tre måder robotter kan bidrage til den grønne omstilling

Robotter kan sætte fart på den grønne omstilling i Danmark. Teknologisk Institut udpeger her tre områder med særligt potentiale.


Robotter og automatiseringsteknologi er brandvarme emner i mange brancher, og udviklingen går stærkt.

Teknologien er nu så fremskreden, at robotter leverer løsninger til mange forskellige dele af samfundet. Især i den industrielle produktion finder man mange af de teknologiske hjælpere. 

Men robotter er ikke kun tiltænkt de steder, hvor de kan optimere produktionen eller afhjælpe manglende hænder. Faktisk så kan robotteknologi også bidrage til den grønne omstilling.

I 2020 lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet deres nationale robotstrategi. I den strategi gjorde regeringen det klart, at der findes et uudnyttet potentiale inden for robotteknologi, der kan hjælpe med at sætte fart på den grønne omstilling.

Men ifølge en rapport publiceret af Industriens Fond og Akademiet for de Tekniske Videnskaber i 2021 er mange virksomheder i industrien fortsat udfordret, når det kommer til at gribe mulighederne. Arbejdet med bæredygtighed er nemlig komplekst og kræver systematiske løsninger.

Herunder fremhæver Teknologisk Institut nogle af de områder, hvor robotter kan spille en vigtig rolle for at skabe et grønnere Danmark. 

1. Fødevareproduktion og landbrug

Et af de steder, hvor robotter ifølge den nationale robotstrategi kan fremme den grønne omstilling, er landbrug og fødevareproduktion.

Her kan dataopsamling og robotteknologi opnå en høj grad af forudsigelighed og præcision og være med til at begrænse behov for kemisk bekæmpelse og kunstgødning på marken.

Automation og robotteknologi inden for fødevareproduktion og processering kan også minimere fødevarespild, ved at anlæg nu håndterer mere uens produkter - for eksempel økologiske kålhoveder, som har en anden størrelse og variation sammenlignet med konventionelt dyrket kål.
 


Der er muligheder inden for droneinspektion af landbrug og automatisering af fødevareforarbejdning og -transport. Emballage er et andet område i stor udvikling, hvor plast erstattes af plantebaserede produkter, for eksempel papsugerør, hvilket kræver en helt anden fleksibilitet i produktionsudstyret.

Stor grad af råvarevariation har normalt klinget dårligt på automation, men kamerateknologi, kunstig intelligens og kollaborative robotter er ved at ændre dette billede, og vi ser flere og flere projekter inden for fødevareprocessering og storkøkkener.

Et eksempel på en robot, der bidrager til den grønne omstilling i landbruget, er virksomheden FarmDroids markrobot. Det er en selvkørende markrobot drevet på batteri og solceller til såning og sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse i økologiske landbrug.
 

2. Affaldshåndtering

Bedre ressourceudnyttelse af materialer, sporbarhed og genanvendelse af udtjente enheder er visioner, som robotteknologi i stigende grad muliggør.

Og det er i høj grad disse visioner, der er gældende, når man ser på en mere grøn affaldshåndtering.
 


Ser man for eksempel på bygge- og anlægssektoren, står den for cirka 40 procent af det producerede affald i Danmark med en affaldsgenerering i 2019 på cirka fem millioner tons (ekskl. jord).

Der er mange fordele ved at automatisere affaldshåndtering. Og kigger man på sorteringen af affald i byggebranchen, kan robotteknologien være med til at øge sorteringskvaliteten og derved mindske urenhederne i affaldsfraktionerne.

Genanvendelse af materialer er en generel udfordring i byggebranchen. Men renere fraktioner vil betyde, at man i langt højere grad kan genanvende byggematerialerne, hvilket i den grad fremmer den grønne omstilling.

Der kan være tale om robotteknologi, der rengør byggematerialer, så de kan anvendes igen. Eller der kan være tale om kunstig intelligens og kamerateknologi, der kan automatisere sorteringen af affaldet.

3. Energi

Fokus på bæredygtighed og klima betyder, at vi på kort tid skal producere mange vindmøller og batterier, som skal samles og på sigt skilles ad igen med henblik på genbrug.

Hastigheden hvormed grøn strøm fra solceller og vindmøller installeres per år skal frem mod 2030 mere end tidobles, hvis vi skal have en grøn energiforsyning og opnå de klimamål, som der er sat.

Det vil kræve en massiv investering i fabrikker og automatiske anlæg, som også skal bygges, serviceres, nedtages og genbruges. Udvikling af nye produktionsteknologier - herunder robotløsninger - er derfor en forudsætning for at opfylde kravet om bæredygtighed.

Vedligeholdelse og effektiv drift af eksisterende vindkraftparker er et andet område, hvor robotteknologien gør en forskel, for eksempel med droner til overvågning, levering af reservedele eller renholdelse og inspektion af vindmøllevinger.


Det her er kun nogle af de mange muligheder, der er, når man taler om robotteknologi og grøn omstilling. Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Jens Martinus Pedersen fra Teknologisk Institut på 72 20 20 63 eller jmpe@teknologisk.dk