Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Brusehoved med vand

Tre nye tiltag skal sænke Legionella i brugsvandet

Publiceret den 14. april 2023.

Gennem et tværfagligt projektsamarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Statens Serum Institut er udviklet og demonstreret tre konkrete løsningsforslag, som skal medvirke til at nedsætte forekomsten af den dødelige bakterie Legionella i brugsvandet i Danmark.

På trods af det danske drikkevands generelle gode kvalitet ligger Danmark blandt de højeste i Europa, når det drejer sig om forekomsten af legionærsygdom, som skyldes bakterien Legionella. Forekomsten har gennem nogle år været stigende. Nu kommer en tværfaglig arbejdsgruppe med Teknologisk Institut og Statens Serum Institut samt producenterne METRO-THERM A/S og Danish Clean Water med tre konkrete løsningsforslag med henblik på at bringe forekomsten ned. 

– Vi kan konstatere, at forekomsten af Legionella i danske varmtvandssystemer er høj, og problemet ikke synes at blive mindre i fremtiden. Det skyldes bl.a. ønsket om at spare energi og reducere klimabelastning, hvilket medfører, at temperaturen i brugsvandsinstallationerne ofte sættes for lavt. Det giver mulighed for vækst af legionellabakterier, som kan spredes til mennesker i form af små vandpartikler (aerosoler) fra fx brusebade. Derfor har det været vigtigt både at se på de temperaturmæssige krav, såvel som alternative løsninger og mulighederne for at kunne fastlægge og forbedre særligt risikofyldte installationer, siger seniorkonsulent og projektleder Kaj Bryder, Teknologisk Institut.

Risikovurderingsværktøj, termisk løsning og biocidløsning

Gennem projektet er udarbejdet seks faglige delrapporter, hvor man dels har udredt den aktuelle situation og mulighederne for at kompensere lave brugsvandstemperaturer, og dels har arbejdet med udvikling og demonstration af tre løsningstiltag, som skal begrænse udbredelsen af Legionella i brugsvandsinstallationer.

Det drejer sig om et risikovurderingsværktøj, som kan medvirke til vurdering og forbedring af tilstanden i aktuelle brugsvandsinstallationer, og en elektrisk booster-enhed, som sikrer temperaturovervågning og optimal indstilling og kontrol af brugsvandsinstallationen. Endelig gælder det anvendelse af en såkaldt biocid-løsning med tilsætning af hypoklorsyre til det varme brugsvand.

Legionella bakterien

Legionella.

Tilsætning af hypoklorsyre

Tilsætning af hypoklorsyre indgår ikke i dag i myndighedernes foreslåede løsninger, men projektgruppen vurderer, at den som et forholdsvist miljøvenligt og effektivt middel mod Legionella, også ved lave brugsvandstemperaturer, kan have en stor effekt.  

Hypoklorsyre er en svag syre, som dannes, når en elektrolysegenerator ved elektricitet omdanner salt og vand til en mild, men meget effektiv desinfektionsopløsning. Hypoklorsyre (NEUTHOX®) er godkendt gennem EU's godkendelsesproces, hvor der er lavet effektivitetsstudier samt en lang række beregninger og felttest.
Det menneskelige immunsystem anvender selv hypoklorsyre til at bekæmpe infektioner.

Energistyrelsens EUDP-projekt Legionella-sikring og energieffektivisering for installationer og forsyning er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Teknologisk Institut, Statens Serum Institut, VIA University College, Danish Clean Water, METRO-THERM, Fredericia Fjernvarme, boligselskabet KAB og Projektkontoret/Region Sjælland.

Projektet er udkommet med seks delrapporter, som kan hentes her

Heraf fremgår dels resultaterne af den gennemførte udredning, dels de tre udviklede og demonstrerede løsningsforslag vedrørende Legionella.

Kontakt

Vedrørende installationsprincipper og tekniske løsninger: seniorkonsulent og projektleder Kaj Bryder, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1220, mail: kbr@teknologisk.dk - vedrørende sygdom, epidemiologi og risiko: fagchef Søren Uldum, Statens Serum Institut, telefon 3268 3194, mail: su@ssi.dk.