Uddannelse i innovation

Troels Behrenthz Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 89.

gruppe af mennesker der arbejder

Uddannelse i innovation

Innovation og entreprenørskab er for alle aldre – alle kan bidrage til at identificere gode ideer, modne dem og sikre, at de omsættes til værdi. Jo tidligere vi lærer det, og jo bedre vi bliver, des mere styrker vi Danmarks innovationshøjde, konkurrenceevne og vækst nu og i fremtiden. Tidligere har innovation været teknologidrevet, nu afhænger nye innovative løsningers succes i markedet af den menneskelige dimension: er der rent faktisk en kundegruppe, som ønsker at købe det pågældende produkt eller service.

Vi udarbejder målrettede forløb inden for idéudvikling, kreativitet og innovation for virksomheder, medarbejdere og ledere, og vi gennemfører forløb på alle niveauer fra skoler, over erhvervsuddannelser til højere læreanstalter. Så ønsker du at styrke dine kompetencer og lære, hvordan du kommer fra den gode idé til et markedsklart produkt, service eller andet, kan du starte opkvalificeringen allerede i dag.

Vores tilgang er funderet i praktisk innovation og tager udgangspunkt i åbne, involverende innovationsmetoder med på forhånd definerede udfordringer fra din virksomhed eller andre større samfundsmæssige udfordringer. Vi introducerer metoder og værktøjer, der sætter dig i stand til at udvikle nye gode ideer, validere disse gennem aktiv involvering af potentielle kunder, borgere, pårørende etc., for herefter at finde den rette forretningsmodel, der kan skabe den bedst mulige nyttiggørelse af ideen. Netop selve valideringsprocessen er kernen i vores tilgang. Her gør vi bl.a. brug af visualisering, mocks-ups, tidlig prototyping og modeller til at indhente værdifuld feedback fra relevante interessenter, eksempelvis borgere, kunder, pårørende, forhandlere m.m.

Vi gennemfører både lukkede, behovstilpassede forløb og almindelige kurser med deltagere fra forskellige organisationer og virksomheder. Dit og din virksomheds eller organisations behov er afgørende for, hvad der er mest relevant. Alt efter forløb kan det foregå hos dig eller hos os, hvor vi bl.a. kan benytte Teknologisk Instituts prototypeværksted. Værkstedet giver adgang giver adgang til at bygge prototyper og funktionsmodeller med for eksempel 3d-produktionsteknologi. Denne visualisering af ideen spiller en stor rolle i den tidlige og undersøgende idéfase, hvor der kan hentes vigtige brugerinput og feedback fra markedet. Læs mere om vores aktiviteter på denne front her: Prototypeudvikling og design.

Hvad kan Innovation og Digital Transformation, Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Åbne kurser i innovation
  • Skræddersyede uddannelsesforløb, som understøtter og udvikler virksomhedens/organisationens innovative processer
  • Hands-on innovationsforløb som bidrag til eksisterende uddannelsesforløb
  • Fokuserede forløb, som dækker hhv. ideskabelse, idevalidering, idebeskyttelse, prototyping og senere kommercialisering
  • Uddannelse af facilitatorer og ledere til udvikling af innovativ praksis
  • Lad ideerne tage form i Teknologisk Instituts prototypeværksted

Aktuelle åbne innovationskurser og -uddannelser

Projekter og cases