Værktøj til benchmarking af energiforbrug i etageboligbebyggelser

Christian Holm Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 24.

Etageejendomme

Værktøj til benchmarking af energiforbrug i etageboligbebyggelser

Formål
Størrelsen af det målte energiforbrug er væsentlig for igangsætning af tekniske forbedringer, styringsmæssige ændringer og informationstiltag i boligejendomme.

I forbindelse med de nødvendige reduktioner af fossile brændsler i boligmassen er der brug for et værktøj til benchmarking og fremskrivning af forbrug, så indsatsen for forskellige typer af ejendomme kan prioriteres ud fra realistiske forventninger, baseret på sammenligninger af målte energiforbrug.

Teknologisk Institut har sammen med BUILD ved Aalborg Universitet og en følgegruppe af boligforeninger og ejendomsadministratorer udviklet et værktøj, der kan understøtte den grønne omstilling i etageboligbyggeri.

Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Målgrupper
Den primære målgruppe for benchmarkingværktøjet er administratorer og tekniske afdelinger i private udlejningsselskaber og boligselskaber- og foreninger.

Derudover kan rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører, energi og driftsansvarlige energiplanlæggere og forsyningsselskaber have glæde af værktøjet.

Projektets resultater
I projektet er der indsamlet og analyseret data og udviklet et nyt benchmarkingværktøj og et nøgletalskatalog.

Værktøjet er tilgængeligt på: https://bee.build.dk.

Læs mere om benchmarkingværktøjet i folderen:

 

Nøgletalskatalog:

Artikel til IBPC 2021 (engelsk): https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2069/1/012075.

 

Præsentation af værktøjet: