VE til proces - temadag - Program

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Billedet viser en blå bog og et par briller

VE til proces - temadag - Program

12.00 – 12.30: Registrering

12.30 - 12:35: Velkomst og introduktion v/Lars Reinholdt, sektionsleder, Teknologisk Institut

12.35 - 13.00: ”VE til proces”-ordningen: Hvem kan søge støtte og til hvad. Ordningens baggrund, idé og opbygning vil blive gennemgået sammen med en beskrivelse af ansøgningsreglerne. De første erfaringer med ordningen vil blive præsenteret sammen med eksempler, v/Jette Ellegaard Vejen, Civilingeniør, Energistyrelsen

13.00 - 13.30: ”VE til proces” set fra et energiselskab: Når der er tale om støtte til energibesparelser har man nu to veje til økonomisk støtte, nemlig salg af besparelsen til et energi- eller forsyningsselskab eller støtte fra ”VE til proces”. Igennem cases belyses, hvornår en ene ordning er at foretrække frem for den anden, v/Christina Monrad Andersen, Civilingeniør, Lokalenergi

13.30 - 14.00: ”VE til proces” set fra en rådgiver: Mulighederne i ”VE til proces” set fra en rådgiver indenfor proces og energi, belyses gennem case-studier, v/Mogens Weel, Partner, Weel & Sandvig

14.00 – 14.30: ”VE til proces” set fra en industriel slutbruger: Arla er meget aktiv i konvertering og optimering af energianlæggene på deres mere end 70 produktionssteder. Konvertering fra fossilt brændsel til vedvarende energi samt energioptimering er centrale aktiviteter til at nå målet om at reducere CO2-udledningen med 25% i 2020 i forhold til 2008. Indlægget vil belyse mulighed og udfordring i ”VE til proces” i forhold til dette, v/Poul Erik Madsen, Technical Manager, Energy, Arla

14.30 – 15.00: Pause og netværk

15.00 – 16.00: Forskellige VE-teknologier:

Solceller og vindmøller: Sol og vindenergi har begge den udfordring at produktionen følger vind og vejr. I en konkret case ses på, hvilke tekniske og økonomiske muligheder der er for at benytte egne solceller eller vindmøller i industriel produktion, v/Ivan Katic, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Biomasse og biogas: Konvertering fra fossilt brændsel til biomasse er nok den mest direkte vej til ”VE til proces”. Oplægget belyser de forskellige forhold ved konverteringen som styring og håndtering af brændsel og aske, v/Anette Brønnum, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Fjernvarme: Fjernvarmesystemer er oprindeligt bygget til boligopvarmning og ret stor afkøling. Mange industrielle processer er kendetegnet ved at arbejde med ret små afkølinger og i forhold til fjernvarme ret høje temperaturer. Oplægge vil belyse forskellige forhold og tænkemåder, der kan hjælpe til større anvendelse af fjernvarme til procesformål, v/Bas Pijnenburg, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Varmepumper: Varmepumper ses som en central teknologi i forhold til konverteringen af det danske energisystem til vedvarende energi. Indenfor ”VE til proces” vil varmepumper være centrale indenfor energieffektivisering og varmegenvinding. Oplægget vil belyse forskellige varmepumpeteknologier og deres anvendelse i forhold til procesenegi, v/Bas Pijnenburg, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

16.00 – 16.20: Energieffektivisering: Systemerne, der konverters under ”VE til proces” skal være optimerede i forhold til minimering af energiforbruget. Mange procesanlæg er ikke oprindeligt designet til minimalt energiforbrug. Oplægget vil give inspiration til at tænke sammenspillet mellem forskellige energikrævende processer på en ny mere energieffektiv måde samt varmegenvinding til fjernvarme, v/Mogens Weel, Partner, Weel & Sandvig og Lars Reinholdt, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

16.20 – 16.50: Paneldiskussion: Diskussion af muligheder og begrænsninger ved ”VE til proces”. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på forhånd til paneldeltagerne, v/Alle indlægsholderne.

16.50 – 17.00 Afslutning v/Lars Reinholdt, sektionsleder, Teknologisk Institut