Dronerne kommer - Længere flyvetid og flere anvendelsesmuligheder!

Kristian Oluf Sylvester-Hvid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72202134

Dronerne kommer - Længere flyvetid og flere anvendelsesmuligheder!

Teknologisk Institut varetager i perioden 2016 - 2018 resultatkontrakten `Professionelle civile droner´, der er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. I et samarbejde skal Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologi, Produktudvikling, Robotteknologi og Analyse og Erhvervsfremme give dronerne nye muligheder, så forretningsmuligheder kan blomstre til gavn for danske virksomheder.

Stort potentiale
Droneindustrien er i hastig udvikling, og i Danmark ser vi allerede nu droner anvendt til inspektions-, monitorerings-, og kvalitetssikringsopgaver i virksomheder og kommuner, hvor dronen blandt andet inspicerer vindmøller og hustage eller benyttes til miljøovervågning og formidling. Men disse opgaver er kun en lille del af, hvad droner kan løse, hvis teknologien videreudvikles og flyvetiden forlænges.

Bud på opgaver for fremtidens drone er levering af værdifulde varer som blodprøver og medicin og indsamling samt analyse af data for beredskab og landmænd. Sammen med vores nye kollegaer i Agrotech ser vi specifikt på, hvordan dronen især kan udvikles til gavn for landbrugssektoren. Alle disse opgaver kræver autonome droner, der undgår genstande, som førepiloten ikke kan se, droner, der kan indsamle en stor mængde data og droner, der kan være i luften i længere tid end i dag. Teknologisk Institut vil fokusere på, hvordan nye typer af energisystemer, smartere sensor- og visionteknologi samt materialeteknologi kan integreres i dronen og tilføre den nye anvendelser. 

Bud på brændsel til droner
Flyvetidsforlængelse og databehandling kræver begge meget energi, men energiforbruget er for de fleste droner allerede stort. Energisystemer med højere energitæthed per vægt og volumen er derfor fundamentet for, at dronen kan løse nye typer af opgaver. Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologi søger løsninger:

- Vi arbejder med brændselscellesystemer, der f.eks. omsætter hydrogen til energi, som en mulig løsning på flyvetidsforlængelse. Hydrogen vejer i sig selv væsentligt mindre end andre energibærer og kan på nuværende tidspunkt give op til to-tre gange længere flyvetid på fastvinge-droner, forklarer Kristian Sylvester-Hvid. Dette arbejde fortsættes i projektperioden, hvor man specielt undersøger, hvordan dronens vægt kan nedbringes med lettere og mindre tanke til f.eks. lagring af brint.

Læs om Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologis øvrige arbejde med brændselsceller og energisystemer. Og hvordan vi helt konkret samarbejder med den danske  virksomhed Sky-Watch omkring udviklingen af små fastvingedroner

Derfor bliver droner stort 
Teknologisk institut har et tæt samarbejde med UAS Denmark, der er Danmarks største netværk for dronebrugere. Vi deltog derfor som partner på UAS Denmarks konference den 29. september 2015 på Hans Christian Andersen Airport i Odense. Konferencen tiltrak en bred vifte af nuværende og kommende brugere af droner: Produktionsvirksomheder, procesindustrien, landmænd, kommuner, politi, ejendomsmæglere samt droneproducenter, udviklere og serviceudbydere.

I nedenstående video kan du høre mere om, hvorfor droner er værd at satse på samt få et kig på nogle af de ubemandede luftfartøjer, som fløj i luftrummet over Hans Christian Andersen Airport på konferencedagen.