Design Thinking - Få værktøjer og proces til at udvikle de rigtige løsninger

Carsten  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Her ser du design thinking-modellen double diamond.

Design Thinking - Få værktøjer og proces til at udvikle de rigtige løsninger

Udvikler I de løsninger, som jeres kunder reelt har behov for? Rykker I hurtigt nok på jeres ideer? Arbejder I systematisk med idéudvikling og innovation?

Det er de færreste virksomheder og organisationer, der har en defineret innovationsproces til at udvikle de rigtige løsninger, som skaber størst mulig værdi for kunder og brugere.

Med de rette værktøjer og den rette proces når I i mål.

Fokuser på problemet fremfor på løsningen
Ikke alle løsninger har et problem, men alle problemer har en løsning.

80 procent af alle nye produkter fejler på markedet inden for det første år. Det er en kedelig statistik, som vi vil bidrage til at gøre op med.

En dyb forståelse for det problem, som et givent produkt eller serviceydelse adresserer, er en forudsætning for at skabe den rigtige løsning. Derfor er vores mantra: ”Byg det rigtige produkt, før du bygger det rigtigt”.

Om I skal udvikle et fysisk produkt, en ny service, en digital ydelse, en app eller et softwaresystem er ikke afgørende. Det afgørende er, at I altid starter jeres udviklingsprojekt med spørgsmålet ”hvilke reelle behov hos vores kunder skal vores produkt løse?”

Med netop dette spørgsmål som omdrejningspunkt, og med Design Thinking som metodisk ramme for jeres udviklingsprojekt, omsætter I reelle behov til konkrete, brugervenlige løsninger, som skaber størst mulig værdi for jeres kunder og brugere, inden I ”bygger” jeres produkt.

Tænk kunderne ind i løsningen
Ved at stille de rigtige spørgsmål, inddrage kunder og brugere samt hurtigt teste jeres produkt og jeres antagelser arbejder I hands-on med både brugernes behov og teknologiens muligheder. Det sikrer, at I løser det rigtige problem og opfylder jeres kunders reelle behov med jeres produkt.

Med afsæt i brugernes behov, krav og ønsker når I hurtigere frem til brugbare resultater og får skilt de løsninger fra, der ikke fungerer. På den måde reducerer I omkostningerne til udvikling, så der er større chance for at overholde både budgetterne og tidsplanerne. Samtidig øger I brugervenligheden og i sidste ende succesraten for jeres løsning.

Med Design Thinking får I 

  • Hurtig test og validering af ideer – de forkerte løsninger spottes hurtigere
  • Hurtig lancering af en brugbar løsning
  • En metodisk ramme og en værktøjskasse, der tilfører nye dimensioner og kreative løsninger til udviklingsprocessen (inden for rammerne af DS for Innovation Management DS/CEN/TS 16555)
  • … og jeres kunder og brugere oplever større værdi i jeres produkter og ydelser – de har jo selv ’været med’ i udviklingen.