Fugtfølsomme gulvbelægninger på betongulve - Hvorfor står vi nu i den situation?

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Fugtfølsomme gulvbelægninger på betongulve - Hvorfor står vi nu i den situation?

Vores vurdering er, at der er opstået kondens i limlaget under belægningen (der anvendes vandbaserede og fugtfølsomme lime, som maksimalt kan klare en relativ fugtighed på 85 %).

Instituttets undersøgelser viser, at en sænkning af overfladetemperaturen på blot 1 °C er nok til at give kondens i limlaget under de aktuelle betingelser. Undersøgelsen viser også, at der i både de skadede og uskadte områder af gulvet er 100 % RF i det kapillarbrydende lag under gulvet og i jordlaget under dette.

Nu sker denne kondensering jo ikke af sig selv! Der skal både en sænkning af temperaturen og dermed et opadrettet damptryk og fugt til. Fugten er latent i det kapillarbrydende lag og kan ved en temperatursænkning og et opadrettet damptryk flyttes via dampdiffusion til limlaget.

Og det opadrettede damptryk – hvordan er det kommet i det aktuelle tilfælde? Temperaturen i gulvkonstruktionen vurderes gennem de par år, der er gået, at være kommet i ligevægt med lufttemperaturen i det ovenliggende rum. At ændringen sker så hurtigt, skyldes flere faktorer - bl.a. rumopvarmningen og den forholdsvise ringe isoleringstykkelse i gulvet.

Nedkølingen af betonoverfladen, der giver det opadrettede damptryk, vurderes at være sket ved, at dørene til det fri har stået åben om dagen, og ved en permanent sænkning af rumopvarmningen. Dette medfører en kraftig afkøling af gulvoverfladen.

I de tilstødende lokaler har man bibeholdt rumopvarmningen, hvorfor der ikke sker en tilsvarende nedkøling af overfladen i disse lokaler.