Fugtfølsomme gulvbelægninger på betongulve - Uhensigtsmæssig konstruktionsopbygning

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Fugtfølsomme gulvbelægninger på betongulve - Uhensigtsmæssig konstruktionsopbygning

Eksemplet tager udgangspunkt i en sag, hvor Instituttet er blevet kontaktet af en gulvlægger, der står uforstående over for, at den vinylbelægning, han udlagde for ca. 2 år siden i forbindelse med renovering af et plejehjem, nu buler op flere steder. Bulerne er tilsyneladende begrænset til et samlingslokale med adgang til det fri, da der ikke ses buler i tilstødende rum, som blev udlagt på samme tidspunkt.

Gulvlæggeren kan fremvise dokumentation på, at fugtforholdene har været i orden ved udlægningen. Bulerne blev konstateret første gang i juni måned. Gulvet har tidligere været udlagt med tæpper, men disse er i forbindelse med en ombygning blevet erstattet med en vinylbelægning.

Efter en besigtigelse af gulvet og en gennemgang af arkitektens projekt- og tegningsmateriale kan det konstateres, at der ikke er installationer i gulvet (gulvet er et terrændæk) eller i dets nærhed, som vil kunne give anledning til fugtophobning/problemer. Der foreligger ikke data for terrænkonstruktionen. Der udtages derfor prøver, som viser følgende opbygning af gulvkonstruktionen:

  • Nederst et kapillarbrydende lag på 15 cm bestående af singels
  • Et 50-100 mm lecalag
  • Ca. 80 mm konstruktionsbeton (20 MPa)
  • 3-15 mm cementspartel/mørtel
  • Lim
  • Vinylbelægning

Instituttet foretager derefter fugtmålinger af såvel den relative fugtighed som det totale fugtindhold i konstruktionen i flere niveauer, således at et fugtprofil over tværsnittet kan optegnes. Der måles samtidig temperaturer i flere niveauer.

Målingerne udføres i både synligt bulede områder og områder uden synlige buler.