Grøn Beton - Resultater

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

Grøn Beton - Resultater

Centret har udviklet en række løsninger, der umiddelbart kan bruges af industrien, både hvad angår sammensætning og anvendelse af mere grønne betoner.

Betonens sammensætning
Centrets arbejde omfatter både beton til husbygning og til anlægskonstruktioner. Overordnet har Centret vist, at det til begge anvendelser er muligt at fremstille mere grønne betoner, der lever op til de krav, som normalt stilles til traditionel beton.

  • Centret har dokumenteret, at visse betontyper kan produceres med en CO2-emission, der er nedsat med 30% eller mere. CO2-besparelserne kan dels opnås ved at erstatte noget af cementen med flyveaske, dels ved at anvende cementtyper, der kan fremstilles med et mindre energiforbrug.
  • Centret har udviklet nye betontyper, hvori nogle af betonbranchens egne restprodukter kan genbruges. Fx stenmel fra skærveproduktion og slam fra vask af betonblandeanlæg og biler.
  • Centret har udviklet nye betontyper, hvor det er muligt at genanvende restprodukter fra andre brancher. Fx aske fra forbrænding af slam fra rensningsanlæg og aske fra forbrænding af biobrændsel.
  • Centret har medvirket til at introducere en nye cementtype med lavere miljøpåvirkning. Bl.a. produceres denne cement med 18% fornyelige brændsler i stedet for kul. Centret har desuden afprøvet betonernes mekaniske og udførelsesmæssige egenskaber for at gøre det muligt at anvende de nye betontyper i praksis. Hertil kommer undersøgelser af holdbarhed og evnen til at modstå brand.

Betonens anvendelse
Centret har arbejdet med forskellige strategier for at gøre betonkonstruktioner mere grønne. Strategier såsom:

  • Brug af grønnere betontyper,
  • Ændret konstruktivt design (fx brodæk uden asfalt og fugtmembran) og
  • Brug af forskellige drift- og vedligeholdelses strategier (rustfast eller traditionel sort armering)

bidrager alle til en reduceret miljøbelastning i hele konstruktionens levetid. Det viser livscyklusanalyser, som Centret har gennemført.

Centrets resultater er desuden beskrevet i en lang række artikler, konferenceindlæg og rapporter, der er tilgængelige på hjemmesiden: www.gronbeton.dk. Resultaterne er desuden opsummeret i en anvisning, som ligeledes kan hentes fra ovennævnte hjemmeside.