Konference: Hvordan får vi det til at ske - vejen mod en anderledes energisektor - 2011

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

Konference: Hvordan får vi det til at ske - vejen mod en anderledes energisektor - 2011

På konferencen tirsdag den 11. oktober 2011 tegnede vi billedet for fremtiden og den innovation der er nødvendig for at nå dertil, ligesom vi ser på hvor vil vi være i 2030?

Omstillingen til et samfund baseret på vedvarende energi rummer flere udfordringer. Antagelsen er, at vindenergi i form af fluktuerende el-produktion, vil komme til at udgøre en væsentlig del af vores fremtidige energiforsyning.

Hvordan sikrer vi omlægningen til el fra fossile brændsler, og hvordan håndterer vi fluktuationerne? Der er forskel på, hvad der bliver økonomisk attraktivt på sigt, og hvad der betaler sig i dagens situation og i den nærmeste fremtid.

Innovationsnetværket VE-Net har i nogen tid forsøgt at aktivere et samarbejde mellem alle de aktører, der på forskellig vis er engageret i disse problemer, for at bidrage til at mulighederne for et mere klimavenligt og mindre forsyningssårbart samfund bliver realiseret.

På dagen vil vi forsøge at gøre status over, hvad der skal til for at komme videre - og videre på en måde så vi bedst muligt udnytter de danske vidensressourcer.

Behandlingen af de enkelt temaer vil ske i arbejdsgrupper og på grundlag af specifikke 2-3 siders oplæg, der opridser den eksisterende situation, inkl. allerede udført arbejde på området.