Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Etablering af portefølje, program- og projektkontorer (P3O®) - Foundation

10. - 12. september 2024 København
DKK  13.999
ekskl. moms
Nr. 86176 P

Dette kursus giver dig viden om tilgange og praktiske værktøjer til at etablere, udvikle og fastholde en funktion med principper, processer og teknikker til understøttelse af effektiv portefølje-, program- og projektstyring.

Best practice for etablering af portefølje, program- og projektkontorer

Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O" for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Efter kurset vil du være i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Du bliver i stand til at udvikle strategier til at håndtere de spørgsmål, der ofte udfordrer ledere og medarbejdere, der er involveret i styringen af driften såvel som forandringsprocesser i en organisation: ”Er det de rette forandringer, vi foretager?”, ”Hvad er det forretningsmæssige udbytte af forandringerne?” og ”Gennemfører vi forandringerne på en god og vellykket måde?”

Deltagerprofil

Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Udbytte

 • Få indblik i forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
 • Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser, samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
 • Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 • Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 • Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter, der varetages af P3Oer, samt hvordan P3O'er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer
 • Bliv klædt på til at bestå P3O Foundation eksamen

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 8 deltagere

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

Styre forretningen, forandre forretningen
 • Organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse
 • Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion
Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer
 • En overordnet model for en P3O-organisation
 • Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi
Business Casen for et P3O, hvorfor gøre tingene anderledes – hvordan sælger vi ideen?
 • Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen
 • Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser
 • Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer
Design og tilpasning af dit P3O
 • Oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”
 • Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O
Implementering af et P3O
 • Implementering af P3O som et program, kerneaktiviteter, anvendelse af et ”Blueprint”
 • Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)
Best practice værktøjer og teknikker
 • Værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration
 • Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer
Organisation - ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O
 • Undersøge hvilke roller, der er behov for - ledelse samt faglige og administrative roller
 • Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller samt færdigheder og kompetencer

Form

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset forløber alle dage kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen.

Du vil modtage P3O-manualen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursus-start. Forberedelseshæftet består af opgaver og henvisninger til de sider, du bør læse i manualen. Vi anbefaler, at du bruger 15-20 timer på at gennemgå forberedelseshæftet inden kurset.

beståelsesprocent_100%

Eksamen

Kurset afsluttes med en P3O Foundation eksamen. Eksamen er inkluderet i kursusprisen.

 • Antal spørgsmål: 75

 • Tid: 60 minutter

 • Format: Multiple choice på engelsk uden hjælpemidler

Du skal have 35 rigtige svar for at bestå. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen og vil efterfølgende få tilsendt dit certifikat.

Inkluderet i prisen

 • Den officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices - P3O
 • P3O Forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Frokost, the og kaffe under kurset
 
MSP®, M_o_R®, MoP® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The courses on this page are offered by Peak Consulting Group (through Teknologisk Institut), ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.
 

Søgte du andre kurser?

Se vores øvrige kurser i Program- og porteføljestyring.

Vælg dato

København
10. - 12. september 2024

Vil du vide mere?

5 råd til diagnosticering af teamproblemer

Et velfungerende team er vejen til succes, men der kan være hindringer for, at teamet arbejder effektivt og skaber resultater.

Læs mere
 

Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

Flere virksomheder drømmer om, at deres udviklingsinitiativer lykkedes. Lær at håndtere et projekt professionelt med positiv effekt på bundlinjen.

Læs mere