Kurser

3 dages kursus

Etablering af portefølje, program- og projektkontorer (P3O®) - Foundation

14. - 16. marts 2022 København
14. - 16. marts 2022 København
DKK  13.999
ekskl. moms
Nr. 86176 P

Dette kursus giver dig viden om tilgange og pratiske værktøjer til at etablere, udvikle og fastholde en funktion med princippper, processer og teknikker til understøttelse af effektiv portefølje-, program- og projektstyring.

Best practice for etablering af portefølje, program- og projektkontorer

Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O" for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Med dette kursus vil du blive i stand til at udvikle strategier til at håndtere de spørgsmål, der ofte udfordrer ledere og medarbejdere, der er involveret i styringen af såvel driften som forandringsprocesser i en organisation: ”Er det de rette forandringer, vi foretager?”, ”Hvad er det forretningsmæssige udbytte af forandringerne?” og ”Gennemfører vi forandringerne på en god og vellykket måde?”

Deltagerprofil

Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Udbytte

 • Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
 • Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
 • Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 • Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 • Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter,der varetages af P3Oer samt hvordan P3O'er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer
 • Forberede sig til og bestå P3O Foundation eksamen

Indhold

Styre forretningen, forandre forretningen
 • Organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse
 • Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion
Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer
 • En overordnet model for en P3O-organisation
 • Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi
Business Casen for et P3O, hvorfor gøre tingene anderledes – hvordan sælger vi ideen?
 • Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen
 • Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser
 • Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer
Design og tilpasning af dit P3O
 • Oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”
 • Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O
Implementering af et P3O
 • Implementering af P3O som et program, kerneaktiviteter, anvendelse af et ”Blueprint”
 • Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)
Best practice værktøjer og teknikker
 • Værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration
 • Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer
Organisation - ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O
 • Undersøge hvilke roller, der er behov for - ledelse samt faglige og administrative roller
 • Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller samt færdigheder og kompetencer

Form

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset forløber alle dage kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen.

Du vil modtage P3O-manualen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursus-start. Forberedelseshæftet består af opgaver og henvisninger til de sider, du bør læse i manualen. Vi anbefaler, at du bruger 15-20 timer på at gennemgå forberedelseshæftet inden kurset.

Eksamen

Kurset afsluttes med en P3O Foundation eksamen. Eksamen er inkluderet i kursusprisen.

 • Antal spørgsmål: 75

 • Tid: 60 minutter

 • Format: multiple choice på engelsk uden hjælpemidler

Du skal have 35 rigtige svar for at bestå. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen og vil efterfølgende få tilsendt dit certifikat.

Inkluderet i prisen

 • Den officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices - P3O
 • P3O Forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Frokost, the og kaffe under kurset

P3O® tilbydes i samarbejde med Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. P3O® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Søgte du andre kurser?

Se vores øvrige kurser i Program- og porteføljestyring

Vælg dato

København
14. - 16. marts 2022
København
14. - 16. marts 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?