Kurser

Grundlæggende Test Management

Kurset giver deltageren kendskab til estimering, planlægning, overvågning, styring og rapportering af softwaretesten. Man kan efter deltagelse på kurset, bedre planlægge sit testprojekt og genplanlægge, så man når sine mål til tiden. Man ved hvordan man løbende overvåger planen, samt hvordan man rapporterer dette til ledelsen. Man har deltaget i en risikoanalyse og bliver trænet i korrigerende aktiviteter, så man hele tiden har sin plan opdateret.

Forudsætninger

Det er en forudsætning at man har arbejdet med softwaretest i nogen tid, samt at man har de basale begreber indenfor test og kvalitetssikring på plads.

Deltagerprofil

Den typiske deltager profil har ansvaret for gennemførslen af et testforløb, men har behov for flere kompetencer indenfor estimering, planlægning, rapportering og overordnet styring af testforløbet.
Følgende profiler er de typiske deltagere:

 • Testkoordinator
 • Testmanager
 • Testansvarlig / testleder
 • Projektleder med testansvar

Indhold

Kurset har en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser, hvilket er en god kombination for indlæring. Kurset overholder ISTQB’s terminologi standarder og de anbefalede best-practice indenfor softwaretest. Der vil på kurset både være opgaver som skal løses alene, i par og i grupper.
Kurset foregår på dansk og vil indbefatte:

 • Metoder til tidsplanlægning
 • Forskellige estimeringsteknikker
 • Risikoanalyse og -styring
 • Interessentanalyse
 • Overvågning og opfølgning
 • Genplanlægning
 • Testrapportering
 • Metrikker og værdien af dem
 • Metoder til erfaringsopsamling og erfaringsrapportering

Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på