IT-arkitektuddannelsen | Hvordan bliver man IT-arkitekt?

Malene  Kjærsgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 23.

Læs hvordan du bliver IT-arkitekt

IT-arkitektuddannelsen | Hvordan bliver man IT-arkitekt?

4 min.

IT-arkitektuddannelsen er en national uddannelse, akkrediteret af Dansk IT. Den skaber en fælles referenceramme for en IT-arkitekts kompetencer – på flere niveauer.

Uddannelsen omfatter de internationale arkitekturmetoder – bl.a. ISEB IT Architecture og The Open Group Architecture Framework (TOGAF), men inddrager også den nationale FDA-standard.

IT-arkitekt uddannelsen består af IT-arkitekt Foundation modulet samt et practitioner-modul, hvor man kan vælge mellem modulet Enterprise Arkitekt, Systemarkitekt og Teknologiarkitekt.

Derudover har man mulighed for at blive certificeret inden for hvert af de tre practitioner-områder. Du kan gå videre fra Enterprise Practitioner ved at tage Enterprise Arkitekt, Master, som er det højeste niveau på uddannelsen. På dette niveau certificeres individuelt ved at gennemføre et praktisk eksamensprojekt med skriftlig afrapportering og afsluttende mundtlig eksamen.

IT-arkitektuddannelsen - Hvordan bliver man IT-arkitekt?

 

IT Arkitekt, Foundation kursus

Foundation kurset er det første trin i Teknologisk Instituts certificerede IT-arkitekt uddannelse, som bygger på et ønske og behov for en nationalt anerkendt uddannelse inden for de forskellige IT-arkitektur discipliner.

Den samlede certificerede IT-arkitekt uddannelse sikrer, at der udarbejdes en fælles referenceramme for en IT-arkitekts kompetencer på flere niveauer. Målgruppen er alle med interesse for IT-arkitektur og som skal anvende IT arkitekturprincipper i deres daglige arbejde som for eksempel IT arkitekter, systemudviklere og designere.

Læs mere om IT Arkitekt, Foundation kurset

Enterprise Arkitekt, Practitioner kursus

Enterprise arkitekten har som mål at udvikle en enterprise arkitektur, forestå forankring af denne i virksomhedens ledelse og sørge for, at denne bliver fulgt i praksis. Formålet med kurset er at give dig kompetencer og viden inden for de discipliner, og de forskellige typer af arbejde, der udføres som Enterprise arkitekt.

Læs mere om Enterprise Arkitekt, Practitioner kurset

Systemarkitekt, Practitioner kursus

Systemarkitekten har som mål at udarbejde systemarkitektur og overordnet systemdesign samt sørge for dokumentation af denne. Systemarkitekten formidler designet til relevante interessenter og yder bistand og rådgivning under det videre designforløb.

På kurset opnås kendskab til anvendte arkitektur design metoder og standarder, der sikrer at applikation og infrastruktur passer sammen.

Læs mere om Systemarkitekt, Practitioner kurset

Teknologiarkitekt, Practitioner kursus

Teknologiarkitekten har som mål at sikre, at IT-infrastrukturen lever op til de forretningsmæssige krav mht. sikkerhed, reliability, og performance samt løbende at kunne vurdere infrastrukturløsninger og foretage teknologiske til og fravalg.

Læs mere om Teknologiarkitekt, Practitioner kurset

Enterprise Arkitekt, Master

Enterprise Arkitekt, Master er overbygningen på Enterprise Arkitekt, Practitioner. På dette forløb sættes fokus på, hvorledes du som Enterprise Arkitekt formulerer dine budskaber med gennemslagskraft, så du kan inspirere forretningen i forhold til udnyttelse af nye teknologiske muligheder, give en vurdering af konsekvenserne af forretningsmæssige trends i markedet.

Du bliver kort sagt trænet i at indgå i en ligeværdig dialog med forretningsledelsen om forretningens udvikling og den praktiske udformning og gennemførelse af strategiske ændringstiltag.

Kurset lægger vægt på at træne den praktiske anvendelse af de færdigheder, som er erhvervet på henholdsvis på Pracitioner-kurset og ved praktisk arbejde i egen organisation. Kurset supplerer tillige med teoretisk materiale inden for et udvalg af aktuelle emner inden for Enterprise Arkitekturen samt indlæg til inspiration afholdt af udvalgte, erfarne EA-praktikere fra såvel offentlige som private organisationer.

Læs mere om Enterprise Arkitekt, Master

Vil du vide mere? 

Læs mere om IT-arkitektur og vores forskellige kurser inden for emnet, eller kontakt os på 72 20 30 00, hvis du har spørgsmål.