Kurser

Fremragende5 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Enterprise Arkitekt, Master

21. oktober til 19. november 2024 Taastrup
27. januar til 25. februar 2025 Taastrup
DKK  39.999
ekskl. moms
Nr. 90014 P
4,7
Fremragende
7 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Byg videre på dine kompetencer inden for enterprisearkitektur, og bliv i stand til at indgå i dialog om forretningens strategiske IT-anvendelse. Lær bl.a., hvordan du formulerer dine budskaber bedst muligt, når du vil inspirere forretningen til at udnytte nye teknologiske muligheder eller vurdere konsekvenserne af forretningsmæssige trends i markedet. Kurset er en del af Teknologisk Instituts IT-Arkitektuddannelse og afsluttes med en certificering.

På kurset bliver du trænet i at indgå i en ligeværdig dialog med forretningsledelsen om forretningens udvikling og den praktiske udformning og gennemførelse af strategiske ændringstiltag.

Med fokus på visionsskabelse og kommunikation får du værktøjerne til en succesfuld gennemførelse af større forandringer af arkitektur og organisation.

En del af IT-Arkitektuddannelsen

Kurset er masterniveau på den ene af de tre specialiserede IT-Arkitektretninger i Teknologisk Instituts certificerede IT-Arkitektuddannelse. Practitioner og Master kurserne er overbygninger til det grundlæggende kursus IT-Arkitekt, Foundation. Med dette masterkursus bliver du specialiseret på øverste niveau i enterpriseretningen.

Læs mere om det samlede uddannelsesforløb.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der har eller står på tærsklen til at skulle udfylde en rolle som praktiserende enterprisearkitekt. Den typiske deltager har flere års praktisk IT-erfaring, fx som IT-projektleder, udvikler, IT-chef, forretningsanalytiker eller lignende suppleret med betydelig praktisk erfaring med arkitekturarbejde på enterpriseniveau.

Forusætninger

For at deltage i EA Masterforløbet skal du have bestået én af følgende uddannelser: DANSK IT´s EA Practitioner certificering, Carnegie Mellon University´s Certificering i enterprisearkitektur (denne er kun adgangsgivende, hvis den er taget i Skandinavien og gennemgår OIO som en del af uddannelsen.), IT Universitetes Master i Software Engineering eller IT Universitetes enkeltfagskursus Enterprise Architecture.

Har du erfaring og uddannelse svarende til kompetencebeskrivelsen, kan du sende en individuel ansøgning, der indeholder udførligt CV samt relevante uddannelsesbeviser og udtalelser. Ansøgningen sendes til certificering@dit.dk med emnefeltet EAM ansøgning senest 7 arbejdsdage før kursusudbyderens tilmeldingsfrist. DANSK IT’s advisory board besvarer ansøgningen senest 7 arbejdsdage efter e-mailen er sendt.

Udbytte

 • Styrkede kompetencer og viden inden for enterprisearkitektur
 • Beherskelse af enterprise-akitektrollens ansvarsområder
 • Anvendelse af relevante metoder og værktøjer til løsning af rollens typiske opgaver
 • Øget erfaring med at foretage vurderinger baseret på kriterier med henblik på at bedømme og evaluere form og indhold af en enterprisearkitektur

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Certificeret træningsorganisation

Indhold

Med enterprise arkitekt master forløbet træner du, hvad du i din rolle som enterprisearkitekt skal beherske:

 • Overblik over enterprisearkitekt-rollens ansvarsområder.
 • Anvendelse af relevante metoder og værktøjer til løsning af rollens typiske opgaver.
 • Evne til at foretage vurderinger baseret på kriterier med henblik på at bedømme og evaluere form og indhold af en enterprisearkitektur.
 • Evne til at sammenholde indhentet information med egne erfaringer, hvorudfra egen opfattelse formuleres.

På kurset kommer du igennem følgende:

 • Arbejde med en større, realistisk case, hvor deltagerne i fællesskab skal besvare en række spørgsmål under anvendelse af deres teoretiske færdigheder og dermed demonstrere, at de i praksis mestrer disse i en konkret kontekst.
 • Rollespil, hvor deltagerne trænes i realistiske situationer, som den typiske enterprisearkitekt sættes i, fx
  - Levering af oplæg og beslutningsgrundlag til ledelsesrepræsentanter.
  - Præsentation af anbefalinger for ledelse.
  - Formidling af arkitekturvision og konkret udmøntning af denne i samarbejde med forskellige interessenter.
 • Præsentation af et mindre antal aktuelle emner inden for EA, som bygger videre på de teoretiske kundskaber fra EA Practitioner.
 • Gennemgang af et mindre antal cases fra udvalgte virksomheder til inspiration. Undervisere vil i vidt omfang være praktiserende enterprisearkitekter fra større organisationer i Danmark.

 

Anmeldelser af Enterprise Arkitekt, Master

4,7
 
Fremragende Baseret på 7 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt
Super godt, at der var eksterne oplægsholdere på hver kursusdag - det var meget inspirerende.
 - Thomas Martinsen Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A

Form og materiale

Kurset lægger vægt på at træne de praktiske og teoretiske færdigheder, som du har erhvervet dig på Practitioner-niveau og ved praktisk arbejde i egen organisation.

Kursusmaterialet består af en større case, som danner grundlag for det praktiske arbejde på kurset, materiale fra EA Practitioner, udvalgte artikler, bøger og software samt oplæg fra erfarne EA-praktikere fra offentlige og private organisationer.

Forløb

Enterprise Arkitekt Master forløbet består af to dele:

 1. Et kursusforløb, der afsluttes med et kursusbevis
  Kursusforløbet gennemføres som scenariebaserede workshops afvekslende med præsentation af en mindre mængde ny teori af i alt fem dages varighed. Du skal påregne ca. en dags hjemmearbejde mellem de to moduler.
 2. En praktisk del, hvor der udarbejdes et selvstændigt projekt. Denne del afsluttes med en eksamen, der ved beståelse - udløser certificeringen.

Eksamen gennemføres som et skriftligt projektarbejde, hvor du bearbejder en problemstilling godkendt af DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING’s Advisory Board.

Certificering

Logo

Du skal over en periode på ca. 6 måneder individuelt gennemføre et praktisk eksamensprojekt med skriftlig afrapportering og afsluttende mundtlig eksamen. Problemformuleringen fastlægges under kursusforløbet og skal godkendes af underviser og censor. Det praktiske projekt kan f.eks. tage udgangspunkt i en konkret problemstilling fra din organisation.

Projektet skal dokumentere din evne til selvstændigt at arbejde inden for enterprisearkitektens kompetenceområde under anvendelse af teori, metoder og værktøjer i henhold til kompetencebeskrivelsen.

Der skal afleveres en skriftlig rapport i forlængelse af projektet af et omfang på ca. 40-45 sider eksklusiv bilag m.v.

Eksaminationen tager udgangspunkt i en mundtlig præsentation af projektet, hvor der stilles supplerende spørgsmål inden for rapportens emneområde.

Eksaminationen afsluttes med en karakter på 12-skalaen og en udtalelse fra censor.

Du kan læse uddybende information om uddannelsen i nedenstående dokument, som indeholder forløbs- og kompetencebeskrivelse.

Hvordan bliver du IT-arkitekt?

IT-arkitektuddannelsen er en national uddannelse, som er akkrediteret af Dansk IT. Her får du et overblik over de forskellige niveauer og retninger, som du kan specialisere dig inden for.

Læs mere om IT-arkitektuddannelsen

25594
26403
Underviser

Dan Arnum Hansen

Dan har mere end 30 års erfaring inden for IT-branchen og en bred akademisk baggrund suppleret med lederuddannelse. Han har med afsæt i softwareudvikling arbejdet i mange roller både internt og som konsulent: udviklingschef, projektchef, arkitekt (enterprise, løsning, teknisk), projektleder og softwareudvikler. Dan har deltaget i en del store og centrale IT-projekter bl.a. inden for sundhedsområdet. I disse projekter har han oftest varetaget en rolle som arkitekt eller som teknisk projektleder.

Underviser

Stefan Jensen

4.28/5 (71 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Stefan er Civilingeniør og HD fra DTU og CBS og har Diploma in Mangement fra Henley Business School. Stefan har mere end 25 års erfaring på alle organisatoriske niveauer fra både offentlige og private organisationer. Stefan har stor erfaring i roller som udvikler, it-projektleder, enterprisearkitekt, chefarkitekt og udviklingschef. Samt som rådgiver for it-chefer og chef-arkitekter ved større strategiske organisations- og arkitekturforandringer eller etablering af enterprise arkitektur-enheder.

Vælg dato

Taastrup
21. oktober til 19. november 2024
Taastrup
27. januar til 25. februar 2025