Kurser

Enterprise Arkitekt, Master

Få udviklet dine kompetencer inden for Enterprise Arkitektur yderligere og bliv i stand til at indgå i dialog med forretningen om den strategiske it-anvendelse som en integreret del af realiseringen af forretningsstrategien. Kurset sætter fokus på, hvorledes du som Enterprise Arkitekt formulerer dine budskaber med gennemslagskraft både for at inspirere forretningen i forhold til udnyttelse af nye teknologiske muligheder (”disruption” eller innovation), og for at kunne vurdere konsekvenserne af forretningsmæssige trends i markedet.

Evaluering

5stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

Du vil med visionsskabelse og kommunikation være omdrejningspunktet for succesfuld gennemførelse af større forandringer af arkitektur og organisation. Du bliver kort sagt trænet i at indgå i en ligeværdig dialog med forretningsledelsen om forretningens udvikling og den praktiske udformning og gennemførelse af strategiske ændringstiltag.

En del af IT-Arkitektuddannelsen

Kurset er masterniveauet på det ene af de tre specialiserede IT-Arkitekt kurser i Teknologisk Instituts certificerede IT-Arkitektuddannelse. Practitioner og Master kurserne er overbygninger til det grundlæggende kursus IT Arkitekt, Foundation og gør det muligt for dig at specialisere og differentiere dig på et højere niveau.
Læs mere om det samlede uddannelsesforløb.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der har eller står på tærsklen til at skulle udfylde en rolle som praktiserende Enterprise Arkitekt. Den typiske deltager har flere års praktisk it-erfaring, fx som IT-projektleder, udvikler, IT-chef, forretningsanalytiker eller lignende suppleret med betydelig praktisk erfaring med arkitekturarbejde på enterpriseniveau.

Forudsætninger

For at deltage i EA Masterforløbet skal du have bestået én af følgende uddannelser:

Kursusindhold

Kurset lægger vægt på at træne den praktiske anvendelse af de teoretiske og praktiske færdigheder, som du har erhvervet dig henholdsvis på Pracitioner-niveauet og ved praktisk arbejde i egen organisation. Indholdet suppleres tillige med teoretisk materiale inden for et udvalg af aktuelle emner inden for Enterprise Arkitekturen samt indlæg til inspiration afholdt af udvalgte, erfarne EA-praktikere fra såvel offentlige som private organisationer.

Med Enterprise Arkitekt Master forløbet træner du, hvad du i din rolle som Enterprise arkitekt skal beherske så som:

 • Overblik over entepriseakitektrollens ansvarsområder.
 • Anvendelse af relevante metoder og værktøjer til løsning af rollens typiske opgaver.
 • Evne til at foretage vurderinger baseret på kriterier med henblik på at bedømme og evaluere form og indhold af en enterprise arkitektur.
 • Evne til at sammenholde indhentet information med egne erfaringer, hvorudfra egen opfattelse formuleres.

På kurset kommer du igennem følgende:

 • Arbejde med en større, realistisk case, hvor deltagerne i fællesskab skal besvare en række spørgsmål under anvendelse af deres teoretiske færdigheder og dermed demonstrere, at de i praksis mestrer disse i en konkret kontekst.
 • Rollespil, hvor deltagerne trænes i realistiske situationer, som den typiske Enterprise Arkitekt sættes i, fx
  - Levering af oplæg og beslutningsgrundlag til ledelsesrepræsentanter.
  - Præsentation af anbefalinger for ledelse.
  - Formidling af arkitekturvision og konkret udmøntning af denne i samarbejde med forskellige interessenter.
 • Præsentation af et mindre antal aktuelle emner inden for EA, som bygger videre på de teoretiske kundskaber fra EA Practitioner.
 • Gennemgang af et mindre antal cases fra udvalgte virksomheder til inspiration. Undervisere vil her i vidt omfang være praktiserende Enterprise Arkitekter fra større organisationer i Danmark.

Kursusmateriale

Kursusmaterialet består dels af en større case, som danner grundlag for det praktiske arbejde på kurset, dels af kursusmateriale fra EA Practitioner understøttet af udvalgte artikler eller bøger samt software.

 

Forløbet

Enterprise Arkitekt Master forløbet består af to dele:

 1. Et kursusforløb der afsluttes med et kursusbevis.
  Kursusforløbet gennemføres som scenariebaserede workshops afvekslende med præsentation af en mindre mængde ny teori af i alt fem dages varighed. Du skal påregne ca. en dags hjemmearbejde mellem de to moduler.
 2. En praktisk del, hvor der udarbejdes et selvstændig projekt. Denne del afsluttes med en eksamen, der ved beståelse - udløser certificeringen.

Eksamen gennemføres som et skriftligt projektarbejde, hvor du bearbejder en problemstilling godkendt af DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING’s Advisory Board.

CertificeringLogo

Du skal over en periode på ca. 6 måneder individuelt gennemføre et praktisk eksamensprojekt med skriftlig afrapportering og afsluttende mundtlig eksamen. Problemformuleringen fastlægges under kursusforløbet og skal godkendes af underviser og censor. Det praktiske projekt kan f.eks. tage udgangspunkt i en konkret problemstilling fra din organisation.
Projektet skal dokumentere din evne til selvstændigt at arbejde inden for Enterprise Arkitektens kompetenceområde under anvendelse af teori, metoder og værktøjer i henhold til kompetencebeskrivelsen.
Der skal afleveres en skriftlig rapport i forlængelse af projektet af et omfang på ca. 40-45 sider eksklusiv bilag m.v. Eksaminationen tager udgangspunkt i en mundtlig præsentation af projektet, hvortil der stilles supplerende spørgsmål inden for rapportens emneområde.
Eksaminationen afsluttes med en karakter på 12-skalaen og en udtalelse fra censor.

Du kan læse uddybende information om uddannelsen i nedenstående dokument, som indeholder forløbs- og kompetencebeskrivelse.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på