Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

Java SE 8 Foundation and Programming

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  7.499
ekskl. moms
Nr. 72829 P

Få indblik i, hvad der kendetegner Java SE 8 Foundation & Programming, og hvordan du bruger Java mest optimalt. Du får værktøjerne til at forstå og skrive objektorienteret Java-kode. Kurserne er på engelsk og foregår online, når det passer dig. Du har adgang til online kursuspakken i 365 dage.

Online kursus

Bliv introduceret til Java SE 8

Java er et objektorienteret programmeringssprog og er et af de mest anvendte udviklingssprog, der anvendes i verden i dag. Det tillader programmører at skabe objekter, der løse problemer sammen med andre objekter. Kursussamlingen dækker blandt andet nøglefeatures ved Java, classes og objekter, metoder, method overloading, dates, processing the args array og two-dimensional arrays, reviewing Java syntaks og Java classes, interfaces og lambda expressions, lambda built-in functional interfaces samt dato og tidsværdier ved hjælp af java time API. Kurserne kan med fordel benyttes, som en del af forberedelsen til eksamen 1z0-808 – Java SE8 Programmer I.

Deltagerprofil

Kursussamlingen henvender sig til programmører med forståelse for objektorienterede programmeringskoncepter, og som ønsker at lære Java. Derudover er kurserne rettet mod programmører, der er dygtiggjort inden for andre objektorienterede programmeringssprog, og som ønsker at flytte deres kompetencer til Java.

Udbytte

 • Lær om classes og objects
 • Beskriv, erklær og skab metoder, encapsulation og conditionals
 • Forstå hvordan datamanipulation og inheritance fungerer
 • Lær at beskrive interfaces, exceptions og deployment
 • Descriptions og recalling med encapsulation, polymorphism, og abstraction
 • Descriptions med interfaces, lambda expressions, collections, og generics
 • Description og brug af date/time api, i/o og file i/o (nio.2), og concurrency
 • Forstå funktionerne ved concurrency, parallelism, the jdbc api, og localization

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

Java SE 8 Fundamentals: Introduction to Java
 • This course describes key features of Java and object-oriented programming, Java technology and the development environment, and the product life cycle. It covers defining a class, identifying class components, using a main method, and testing and executing a simple Java program.
Java SE 8 Fundamentals: Classes and Objects
 • This course covers working with classes and objects including array objects, and introduces the NetBeans IDE. It also covers manipulating and formatting data in a Java program with classes such as String and StringBuilder and covers type casting and promotion.
Java SE 8 Fundamentals: Methods, Encapsulation, and Conditionals
 • This course covers working with methods, including method overloading. It also covers how to apply access control levels to classes and methods, how to implement encapsulation of fields, and how to overload constructors.
Java SE 8 Fundamentals: Data Manipulation and Inheritance
 • This course covers how to use the NetBeans debugger. It covers working with dates, and processing the args array and two-dimensional arrays as well as using the ArrayList class. It also covers inheritance in Java classes, including superclasses, subclasses and abstract classes.
Java SE 8 Fundamentals: Interfaces, Exceptions, and Deployment
 • This course covers how to use interfaces including the List interface and how to use Lambda expressions. Additionally, it covers exception handling and deployment of a Java application and how to enhance an application.
Java SE 8 Programming: Encapsulation, Polymorphism, and Abstraction
 • This course begins by reviewing Java syntax and Java classes. It goes on to cover encapsulation and polymorphism in detail. It covers static classes, immutable classes, and the singleton design pattern. It also covers abstract classes, nested classes, and working with enumerations.
Java SE 8 Programming: Interfaces, Lambda Expressions, Collections, and Generics
 • This course covers working with interfaces and lambda expressions. In addition, it explores creating a customer generic class, using the diamond operator to create an object, creating a collection by using an old style syntax and generics, using enumerated types, as well as implementing an ArrayList, a Set, a HashMap, and a Stack using a Deque.
Java SE 8 Programming: Inheritance, Interfaces, Exceptions, and Deployment
 • This course covers how to use Lambda built-in functional interfaces. It covers primitive and binary version of base interfaces, as well as using the unary operator functional interface. It also covers Lambda operations with the Stream application program interface or API, using map and peek, as well as search and data related methods of the Stream API.
Java SE 8 Programming: Date/Time API, I/O and File I/O (NIO.2), and Concurrency
 • This course covers how to work with date and time values using the java.time API. The basics of input and output in Java, reading data from and writing data to the console, using streams to read and write files, and reading and writing objects by using serialization are also covered.
Java SE 8 Programming: Concurrency, Parallelism, the JDBC API, and Localization
 • This course covers how to implement parallelism with the Fork-Join framework and it covers using parallel streams. It explores the layout of the Java database connectivity application program interface or JDBC API, as well as connecting to a database by using a JDBC driver, submitting queries and getting results from the database, specifying JDBC driver information externally, and using transactions with JDBC.
 

Tidsforbrug

Kursuspakken består af 10 kurser og hele kursuspakken kan gennemføres på ca. 17 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker, der hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).

Certificering

Dette kursus leder hen mod eksamen 1Z0-808 - Java SE 8 Programmer I. Eksamen bestilles og betales særskilt. Vi henviser til certificeringsudbyderens hjemmeside for nærmere information om aktuelle betingelser for at opnå certificering. Vær venligst opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem den certificeringsversion, du har forberedt dig på og den version, du bestiller eksamen i.

Læs mere om IT-certificering.

Søgte du et andet online kursus?

Vi tilbyder en bred vifte af forskellige kurser inden for mange områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.

Se desuden listen over vores udvalgte online kurser.

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk.

Bemærkninger

Kurset afholdes i samarbejde med en partner.

I tvivl om Java er det rette for dig?

Java er et objektorienteret, let at lære og platformuafhængigt, hvilket gør det til et populært programmeringssprog.

Læs 3 gode grunde til, hvorfor du bør lære Java her.

Vil du vide mere?

Få 3 gode grunde til at lære Java

Java er verdens mest udbredte objektorienteret programmeringssprog. Få her 3 gode grunde til at lære Java.

Læs mere