Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Management of Portfolios (MoP®) - Foundation

2. - 4. september 2024 København
25. - 27. september 2024 København
DKK  14.500
ekskl. moms
Nr. 86095 P
Tilmeld dig
105 har allerede deltaget

Dette intensive Management of Portfolios (MoP®) Foundation kursus giver dig en detaljeret forklaring af alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Den udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljestyring.

Styring af forandringsprojekter og programmer fra et strategisk synspunkt

Lær best practices om systematisk og effektiv prioritering styring af projekter og programmer, så det er de rigtige initiativer der gennemføres.

MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressource-styringsprocesser. Ved beståelse af eksamen opnår du en MoP Foundation certificering.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på best practice principper. Du er leder med en kobling til det strategisk niveau, varetager en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring som disciplin.

Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Udbytte

 • Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 • Overblik over hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 • Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 • Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling relevant information på tværs af organisationen
 • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 • Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 • Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
 • Bestå MoP Foundation eksamen

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Indhold

Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse

 • Fordele ved at anvende porteføljestyring
 • Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 • Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 • Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 • Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 • Formål og indhold af porteføljedokumentation
 • Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 • MoP Foundation eksamensforberedelse
 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamen

Form

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Kurset afholdes på engelsk eller dansk med engelsk materiale og engelsk eksamen.

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP-manualen (e-bog) samt et forberedelse med øvelser. Forberedelsesen består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Eksamen

Efter end kursus kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Eksamen er inkluderet i kursusprisen. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset.

beståelsesprocent_98,2%

 • Beståelsesprocent: Beståelsesprocenten på eksamen er i snit 98,2%

 • Antal spørgsmål: 50

 • Tid: 40 minutter (Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen (25%). Underviseren foretager denne vurdering på selve kurset iht. APMGs retningslinjer.)

 • Format: multiple choice på engelsk

Du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål for at bestå. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen, og hvis du har bestået vil dit certifikat efterfølgende blive tilsendt.

Materiale og eksamen findes kun på engelsk.

Prisen indeholder

 • Officiel MoP-manual (e-bog)
 • MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • MoP Foundation eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset
 
MSP®, M_o_R®, MoP® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The courses on this page are offered by Peak Consulting Group (through Teknologisk Institut), ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.
 

Søgte du andre kurser?

Se de andre kurser i Program- og porteføljestyring.

25656
Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Vælg dato

København
2. - 4. september 2024
København
25. - 27. september 2024

Vil du vide mere?

5 råd til diagnosticering af teamproblemer

Et velfungerende team er vejen til succes, men der kan være hindringer for, at teamet arbejder effektivt og skaber resultater.

Læs mere
 

Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

Flere virksomheder drømmer om, at deres udviklingsinitiativer lykkedes. Lær at håndtere et projekt professionelt med positiv effekt på bundlinjen.

Læs mere