Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Management of Portfolios (MoP®) - Practitioner

5. - 6. september 2024 København
DKK  12.000
ekskl. moms
Nr. 86096 P

Dette intensive Management of Portfolios (MoP®) Practitioner kursus tager dig igennem alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Kurset udforsker de gældende principper for Best Practice, når en organisation skal sikre succesfuld porteføljestyring. Kurset afholdes på dansk eller engelsk, men materiale og eksamen er kun på engelsk.

Deltagerprofil

Kurset er relevant, hvis du eller din organisation har brug for en struktureret og praksisorienteret tilgang til porteføljestyring baseret på Best Practice principper. Du er leder med en kobling til det strategiske niveau, måske varetager du en ledelsessupport-funktion eller er en del af en support-funktion, der kræver detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljestyring som disciplin.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du allerede har bestået bestået MoP Foundation eksamen, inden du kan gennemføre en MoP Practitioner eksamen. Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.

Udbytte

 • Forstå forbindelsen mellem porteføljestyring og dets bidrag til organisatoriske forandringer
 • Få overblik over hvordan porteføljestyring knytter an til program-, projekt- og forandringsledelse
 • Forstå gevinsterne ved at anvende porteføljestyring
 • Få indblik i, hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
 • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og lær at identificere, hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
 • Lær hvordan du skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, samt hvordan du ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
 • Lær at oprette en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektidèer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

Certificeret underviser.png

Certificeret underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Materiale på engelsk

Materiale på engelsk

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

 • Omfang og formål med porteføljestyring, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
 • Fordele ved at anvende porteføljestyring
 • Konteksten inden for hvilken porteføljestyring opererer
 • Principperne som vellykket porteføljestyring er baseret på
 • Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljestyringen fungerer tilfredsstillende
 • Formålet med porteføljestyring, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
 • Formål og indhold af porteføljedokumentation
 • Roller og ansvar indenfor porteføljestyring
 • MoP Practitioner eksamensforberedelse
 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål ifht. nøgleområder i MoP manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamen

Form

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage kl. 9.00-17.30. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, når der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen.

Kursusforberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et forberedelseshæfte med læsevejledning og øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

beståelsesprocent_100%

Eksamen

Kurset afsluttes med en MoP Practitioner-eksamen. Eksamenen er inkluderet i kursusprisen.

 • Antal spørgsmål: 50

 • Tid: 3 timer (Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen (25%). Underviseren foretager denne vurdering på selve kurset iht. de givne retningslinjer.)

 • Format: Multiple choice på engelsk

Du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål for at bestå. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen, og hvis du har bestået, vil dit certifikat efterfølgende blive tilsendt.

Prisen indeholder

 • MoP forberedelseshæfte (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • MoP Practitioner eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset
 
MSP®, M_o_R®, MoP® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The courses on this page are offered by Peak Consulting Group (through Teknologisk Institut), ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.
25656
Underviser

Underviserne bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Vælg dato

København
5. - 6. september 2024

Vil du vide mere?

5 råd til diagnosticering af teamproblemer

Et velfungerende team er vejen til succes, men der kan være hindringer for, at teamet arbejder effektivt og skaber resultater.

Læs mere
 

Professionel håndtering af projekter smitter af på bundlinjen

Flere virksomheder drømmer om, at deres udviklingsinitiativer lykkedes. Lær at håndtere et projekt professionelt med positiv effekt på bundlinjen.

Læs mere