Kurser

365 dages online kursus

Online kursus: Java Standard Edition 11 Development and Programmer

Denne kursuspakke introducerer dig til Java SE 11 Development & Java SE 11 Programmer II og de funktioner, der er essentielle for professionelt brug. Du får både en grundig introduktion til Java SE 11 og de forskellige værktøjer, så du kan udnytte det bedst muligt. Kurset foregår på engelsk og er tilgængeligt online i 365 dage.

online kurser

Få en grundig forståelse for Java SE 11 Development & Java SE 11 Programmer II

Java Standard Edition 11 er den seneste version af Java SE og indeholder et væld af væsentlige nye og forbedrede elementer som du kan læse mere om længere nede i kursusbeskrivelsen.

Deltagerprofil

IT-professionelle, IT-udviklere, softwareingeniører og systemadministratorer.

Udbytte

 • Du bliver fortrolig med Java Standard Edition 11, den nyeste version af JAVA SE
 • Du lærer alt om Java som udviklingsmiljø og alle dets funktioner
 • Du lærer om klasser, referencer og metoder i JAVA
 • Du får indblik nyheder og forbedringer siden JAVA Standard Edition 9
 • Du lærer om objektorienteret programmering i JAVA og meget, meget mere…
 

Indhold i kursuspakken

Java SE 11: Introduction to Java SE and the NetBeans IDE
 • Lær hvordan du kommer i gang med Java-udviklingsmiljøet og med NetBeans IDE til oprettelse af Java-programmer.
Java SE 11: Variables and Operators
 • Bliv klogere på brugen af variabler og operationer ved hjælp af strenge og numeriske typer i Java.
Java SE 11: Expressions, Arrays, and Loops
 • Lær, hvordan du arbejder med forgrening og boolianske udtryk ved hjælp af if/else-udsagn i Java. Du lærer også at arbejde med arrays og loops.
Java SE 11: Objects & Classes
 • Lær om de væsentlige elementer i arbejdet med Java-objekter, klasser, referencer og metoder.
Java SE 11: Encapsulation
 • Forstå begreberne indkapsling, promovering og casting af variabler, konverteringer og passerende objekter og referencer i Java.
Java SE 11: Strings and Primitive Data Types
 • Lær at arbejde med strenge i Java, herunder brugen af mutable strenge gennem StringBuilder class. Primitive datatyper, moduloperatoren og de kombinerede tildelingsoperatører er også omfattet.
Java SE 11: JDK Objects and Nested Loops
 • Lær om JDK API-dokumentation, om Java class libraries, herunder at arbejde med dato- og tidsobjekter og metoder til indlejring af løkker.
Java SE 11: Flow Control & Debugging
 • Lær hvordan du implementerer flowkontrol ved hjælp af ternary, if/else, og switch statements i Java. Udforsk brugen af to-dimensionelle arrays, enumeratede typer og fejlfindingsfunktionerne på NetBeans IDE.
Java SE 11: Inheritance, Polymorphism, and Abstraction
 • Undersøg metoderne for polymorphism i Java ved hjælp af inheritance, med subclasses og superclasses og brugen af abstract classes.
Java SE 11: Inheritance, Lists, Inference, and Lambda Expressions
 • Lær om inheritance gennem grænseflader og casting af interface. Du lærer også om VAR-lister og lambda-udtryk.
Java SE 11: Exception Handling
 • Lær om brugen af try/catch-blokke til undtagelseshåndtering i Java, herunder de forskellige typer throwable classes og nogle eksempler på best practice.
Java SE 11: Modular Design
 • Lær, hvordan du pakker Java-applikationer via JAR-filer. Du lærer også om udfordringer med modulær udvikling og distribution.
Java SE 11: JShell
 • Lær om brugen af JShell REPL-processen såvel som dens funktioner og fællesfunktioner, og hvordan du forbedrer IDE-brug gennem JShell.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Object-oriented Programming in Java
 • Bliv klogere på grundlæggende objektorienteret programmering (OOP), herunder hvordan du opretter metoder, overbelastede metoder, constructors med arguments, subclasses og superclasses i Java. Bliv klog på hvordan du udvider abstrakte klasser; anvender statiske søgeord på metoder og felter; anvender adgangsmodifikatorer; anvender indkapslingsprincipper på classes, aktiverer polymorphisms og bruger polymorphism til ”cast and call”-metoder.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Fundamental Language Enhancements
 • Lær om forskellene på overbelastning, tilsidesættelse og skjul samt forskellene mellem klassearv og interfacearv. Undersøg checked og ikke-checked exceptions og fejl sammen med egenskaberne ved Modular JDK i Java SE 11. Derudover lærer du, hvordan du opretter grænseflader og try-catch-blokke, arbejder med listeforekomster, ArrayList-forekomster og Lambda-udtryk.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Core JVM Enhancements and Features
 • Bliv introduceret for konceptet HotSpot, hvordan du styrer JVM-kompilering med kompilatordirektiver, ændringerne introduceret i JDK 11, og ydeevneforbedringer i Orakles HotSpot Virtual Machine. Vi undersøger deling af klassedata og funktionerne i indbygget hukommelsessporing. Du lærer hvordan du skriver direktiver for at kontrollere kompilering, omdanne nul eller tomme strenge til tomme valgfrie og arbejde med Java SE 11 nest-baseret adgangskontrol.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Core Java Libraries
 • Lær om funktionerne, bibliotekerne og proces-API'erne, der er introduceret i JDK 11 og om hvordan du arbejder med ”Java-serialization”-filtre, jdeprscan-værktøjet og streams. Derudover lærer du, hvordan du opretter mønsterbaserede filtre, brugerdefinerede filtre og umodificerbare samlinger, og hvordan du arbejder med processer og henter procesinformation.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Class Concepts & Managing Exceptions
 • Lær hvordan du udarbejder og kører modulopgaver, om semantikken i anonyme klasser, om attributter og metoder for Enum-class og om undtagelseshåndteringsmekanismer i Java SE 11. Du lærer også hvordan du erklærer og muliggør adgang mellem moduler, og hvordan du opretter og bruger final classes, anonyme classes, brugerdefinerede undtagelsesclasses, indlejrede classes, klasserne AssertionError og Enumeration i Java SE 11.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Generics & Collections in Java
 • Lær om koncepterne Generics and Collections i Java, inklusiv forskellige typer Generics, collection frameworks, implementeringer af Adapter- og Map-grænseflader, funktioner i samtidige implementeringer og udvikling af tilpasset collections. Lær hvordan du opretter og bruger grænseflader med standard- og private metoder, forenkler programmer med Wrapper-klasser og administrerer objekter med boxing og unboxing. Kurset vil også dække Diamant Notation, NavigableSet, ConcurrentMap, ConcurrentNavigableMap og marker interface.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Functional Programming in Java
 • Lær at arbejde med implementeringer af sammenlignelige undergrænseflader; funktionerne i klasserne Collator og RuleBasedCollator; reglerne for funktionelle grænseflader og deres rolle i funktionel programmering; samt strukturen og syntaksen for opbygning af Lambda-udtryk. Bliv også klogere på, hvordan du arbejder med Comparator og sammenlignelige grænseflader, RuleBasedCollator, ”convenience factory”-metoder og funktionelle grænseflader, samt hvordan man opretter og arbejder med Lambda-udtryk og Lambda-udsagn i Java SE 11.
1Z0-816 - Java SE 11 Programmer II: Streams & Pipelines
 • Bliv fortrolig med streams og Stream API'er, forskellene mellem samlinger og streams, strukturen i stream operations og pipelines, og metoder til Stream interface i Java SE 11. Lær hvordan du opretter basale streams og metodetilpasser; anvender reduktion af parallelle operationer; bruger klassen StreamSupport til at oprette low-level streams; og forhindrer interferens, når du udfører stream pipelines.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Lambda Operations & Streams
 • Lær om java.util.function-grænsefladerne, rollerne som Predikat-, forbruger-, funktion- og leverandørgrænseflade, fremgangsmåder til søgning af stream-data og valgfri classes-metoder. Lær også hvordan du arbejder med Lambda-udtryk, metodereferencer og funktionspakke-grænseflader, samt hvordan du udtrækker, søger og matcher stream-data vha. Stream API. Implementering af beregninger ved hjælp af tællings-, max-, min-, gennemsnit- og ”sum Stream operations” vil også blive gennemgået.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Implementing NIO.2
 • På dette kursus kommer du i dybden med NIO.2, implementering af buffere, attributterne og metoderne for sti- og filklasser og kanalerne, der understøtter asynkrone I/O-operationer. Lær hvordan du udfører fil-I/O-operationer; administrerer metadata og gennemgår et filtræ ved hjælp af NIO.2; ser efter ændringer i mapper; bruger asynkrone datagramkanaler og multicasting; og implementerer completion handlers. Du får også gennemgået brugen af de nye java.nio.file.files-klassemetoder, der er blevet tilføjet i Java SE 11.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Java Migration & Service Management
 • Se nærmere på cyklisk afhængighed, de forskellige typer og komponenter af tjenester, service design og udvikling og distribution af tjenesteudbydere som moduler. Du lærer, hvordan du migrerer fra Java SE 9 til Java SE 11; kører modulariserede applikationer; bruger JDeps; henter servicelæsere; opretter arbejdertråde; arbejder med java.util.concurrent samlinger og klasser; og skriver tråd-sikker kode.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Concurrency Management
 • Du lærer at håndtere ”theading”-problemer; de forskellige tilstande af tråde og ”concurrency management”-pakker; synkroniseringsklasser og ”memory concistency”-egenskaber. Du lærer også om Executor-grænsefladen; klasser, der kan bruges til at håndtere ”thread pools”; og de undtagelser, der er, når du samtidig arbejder med ”thread pools”. Du bliver også introduceret til hvordan du bruger klasserne CountDownLatch og CyclicBarrier, ForkJoinPool- og ForkJoinTask-metoderne, og TimeUnit enum.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Secure Coding in Java SE 11 Applications
 • Du får gennemgået retningslinjerne for dataintegritet, aktivering af tilgængelighed og udvidelser i Java-applikationer, håndtering af inputvalidering og mutabilitet. Du lærer også om Java Cryptography Arkitektur; de ”engine”-klasser, der er leveret af JCA; og kapaciteterne i ”provider”-klassen. Lær hvordan du forhindrer ”Denial-of-Service” og sikrer fortrolig information i Java-applikationer samt sikrer følsomme objekter og serialisering/de-serialisering. Du vil også lære hvordan du genererer ”key pairs”, verificerer underskrifter med de genererede ”key pairs” og sikrer socket-kode.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Database Applications
 • Lær om java.sql-pakken; om hvordan forskellige SQL-typer er kortlagt til klasser og grænseflader; og om forbedringer i funktionerne i javax.sql-pakken. På kurset lærer du også om Enum-klasser og deres anvendelser i JDBC og om RowSet-objekter, som kan bruges til at opbevare tabeldata i Java SE 11. Derudover lærer du, hvordan du opretter forbindelse til databaser; udfører CRUD-operationer med PreparedStatement; udfører databasefunktioner ved hjælp af PreparedStatement og CallableStatement; arbejder med DatabaseMetaData og ParameterMetaData-grænseflader; og bruger RowSet-objekter til at administrere data.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Localization in Java
 • Du bliver fortrolig med lokalisering i Java SE 11, herunder lokal styring, ved hjælp af Locale-class” og ressource bundles. Du lærer også, hvordan du formaterer meddelelser, datoer og numre, samt hvordan du arbejder med almindeligt anvendte kommentarer og annotationspakken Enums. Du lærer også, hvordan du opretter og bruger ressource- bundles, anvender kommentarer til classes og metoder, samt bygger og erklærer brugerdefinerede kommentarer.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Fundamentals
 • Lær om Java SE 11 og dets sprogforbedringer, Shebang-mekanismen og nøglefunktionerne. Du lærer, hvordan du opretter og kører enkle eksekverbare Java-programmer, samt hvordan du opretter, importerer og manipulerer pakker og strenge. Du vil også lære, hvordan du deklarerer og initialiserer variabler, arbejder med lokal variabel type-inferens, omdanner nul eller tomme strenge til et tom valgfrit og udfører en-fil kildekodeprogrammer.
1Z0-806 - Java SE 11 Programmer II: Arrays & Program Flow Control
 • Kurset går i dybden med strukturen i Java-klasser, samt hvordan du arbejder med Java-kontrolerklæringer, Java-operatører og sløjfer. Lær hvordan du erklærer, instantiserer, initialiserer og arbejder med en-dimensionelt array, to-dimensionelt array og Java-objekter. Sidst men ikke mindst lærer du, hvordan du læser og skriver til objektfelter og manipulerer data med StringBuilder-klassen.

 

Tidsforbrug

Kursuspakken indeholder 30 kurser og kan gennemføres på ca. 27 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker, der hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ)

Søgte du et andet online kursus?

Vi tilbyder over 7.000 forskellige online kurser inden for mange forskellige områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.

Se desuden listen over vores udvalgte online kurser

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk

Se også vores tilstedeværelseskurser

"Java Standard Edition 9 - Foundation ", som vi afholder på en af vores fysiske lokationer, kunne også være interessant for dig.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt: