Kurser

Positiv psykologi og ledelse

Hvad er det der sker inde i og imellem os, når vi præsterer excellent og trives med det? Nogle af svarene findes i den Positive psykologi, som er det videnskabelige studie af mennesker, når de trives og fungerer bedst. Forskningen giver indblik i sammenhængen mellem trivsel og vores evne til at præstere godt – alt det der kræves af en leder i dag.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 26 besvarelser

På kurset vil du som leder få et indblik i, hvordan denne forskningsbaserede viden kan omsættes til værktøjer, der skaber arbejdsglæde, motivation og bedre resultater. Du lærer, hvordan du kan bruge værktøjerne i dit personlige lederskab, men også hvordan du får mere motiverede, engagerede og effektive medarbejdere. Kort sagt - du bliver klogere på, og du får værktøjer til, at skabe den gode effekt med vilje.

Udbytte

  • Indblik i nyere forskning i positiv psykologi
  • Praktiske værktøjer baseret på forskningen
  • Færdighedstræning i at bruge værktøjerne
  • Diskussion af hvordan konkrete udfordringer fra dit job kan håndteres ved hjælp af positiv psykologi
  • Mulighed for opfølgning i form af positiv psykologisk coaching

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til ledere og førledere, der ønsker viden og værktøjer til at fremme egen og andres trivsel og optimale præstationer. Deltagelse kræver ikke forhåndskendskab til emnet, men det forventes, at du forbereder dig inden kurset, at du er villig til at deltage aktivt, og at du afsætter tid efter kurset til at afprøve noget af det lærte.

Indhold

Positiv psykologi i forhold til ledelse
Herunder hvad positiv psykologi handler om - trivselsteorien PERMA og hvad positiv psykologi kan bidrage med
Positive tilstande
Herunder hvilke sammenhænge der er imellem positive følelser og business outcomes, hvordan du skaber mere positivitet, og hvordan du skaber positiv motivation ud fra selvreguleringsteorien
Engagement og styrker
Herunder betydningen af:
- Engagement frem for jobtilfredshed
- Forskellen på styrker, kompetencer og talenter
- VIA-styrketesten, StrenghtsFinder 2.0 og Realise2
- Hvordan styrker fremmer produktivitet og effektivitet
- 4F-modellen for arbejdet med styrker
- Udfoldelse og ”jobcrafting”
- Hvorfor du med fordel kan fokusere på ledelsesgruppers styrker frem for enkelte lederes styrker
Gode forhold til kollegaer
Herunder hvordan trivsel smitter i organisationer, hvad det vil sige at optræde som en ”positive energizer".
Positive organisationer
Herunder:
- Hvordan du skaber mening i arbejdslivet for dig selv og andre
- Forskellige tilgange til arbejde
- Hvad der kendetegner positive organisationer og high performance teams
- Lidt om hvordan du kan facilitere gruppedialoger med anerkendende udforskning
Optimale præstationer
Herunder:
- Grit-teorien om hvad der kendetegner personer, som er vedholdende og passioneret i forhold til langsigtede mål
- Hvordan hjernen fungerer
- Hvilke former for målsætning der bedst fremmer målopnåelse
- Hvordan håb for fremtiden og arbejdsindsats kan øges via metoder fra håbteori.

Form

Kurset består af en vekselvirkning imellem oplæg, videoklip, spørgsmål og svar, diskussion, demonstration, færdighedstræning og erfaringsudveksling. Forberedelsen inden kurset er i form af et lille spørgeskema og VIA-styrketesten.

Underviser på Sjælland

Ebbe Lavendt
Ebbe er cand.psych.aut. er kendt for introduktionen af evidensbaseret coaching i Danmark og stiftelsen af Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC). I kraft af sin erfaring og som Danmarks første master i positiv psykologi er han desuden en af landets største kapaciteter inden for positiv psykologi. Med sit igangværende forskningsprojekt er han ligeledes en af verdens førende eksperter på positiv psykologisk coaching. Ebbe har 17 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, supervision, coaching, undervisning og rådgivning.

Underviser i Jylland:

Karen Marie
Karen Marie er cand.psych.aut. og har arbejdet med ledelse og positiv psykologi på nogle af Danmarks største arbejdspladser og deltaget i større projekter i ind-og udland, igennem de seneste 26 år. Hun er tilknyttet Master Uddannelsen i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet, som beskikket censor, og har bidraget til forelæsningsrækker om Positiv Psykologi i ledelse på Folkeuniversiteter i hele landet. Karen Marie arbejder dagligt med ledelse, organisationsudvikling, trivsel, mangfoldighed og stresshåndtering. De seneste år har ledere fra både offentlige og private arbejdspladser flittigt brugt Karen Marie som coach og supervisor.

 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på