Kurser

PRINCE2® Practitioner

Dette kursusforløb er en overbygning til PRINCE2® Foundation kurset. Du vil efter kurset have en grundig og detaljeret forståelse af PRINCE2 metoden. Dette vil både gøre dig selv i stand til sikkert at anvende metoden i praksis samt til at reflektere over og bidrage til tilpasning af metoden bredt i din egen organisation.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 40 besvarelser

Overbyg din Foundation certificering med en PRINCE2 Practitioner 6th edition72,9

Kurset forudsætter, at du har en god og sikker viden om PRINCE2®-metoden, og at du har bestået PRINCE2 Foundation eksamen.

Formålet med Practitioner-kurset er at klæde dig på til at løse Practitioner-eksamenopgaverne. Som afslutning på kurset gennemfører du Practitioner eksamen.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til PRINCE2 Foundation certificerede Projektledere, der ønsker større viden om PRINCE2, og at blive bedre til at anvende PRINCE2 i praksis, samt har et ønske om at kunne dokumentere det med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen.

Forudsætninger

Det formelle krav for at deltage i kurset og gennemføre PRINCE2 Practitioner-eksamen er, at du har bestået PRINCE2 Foundation-eksamen.
Men det er vigtigt, at du er klar over, at du skal have lært PRINCE2-metoden på Foundation-kurset. Dette kursus – PRINCE2 Practitioner eksamenstræning - har fokus på træning i forhold eksamen og eksamensformen.

Vi anbefaler derfor, at du inden kurset har sikret dig en solid viden om PRINCE2-metoden:

 • har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste halve år,
 • eller har taget din PRINCE2-Foundation eksamen inden for det sidste år og i perioden har anvendt metoden løbende

Hvis dette ikke er tilfældet, bliver kravene til din egen forberedelse inden eksamenstræningen betydeligt større: Du skal forberede dig ekstra grundigt i følge den vejledning, der indgår i kursusmaterialet, herunder læse grundigt op på din PRINCE2 viden i PRINCE2-manualen. Hvis du er i tvivl om anbefalingerne ovenfor, bedes du straks kontakte vores kursusafdeling, så vi kan rådgive dig. Er din eksamen ældre end 2009 versionen, er det nødvendigt at du selv køber og læser PRINCE26th edition manualen (version 2017).

Udbytte

 • Giver dig dybde og bredde i din PRINCE2 viden, så du opfylder kravene til PRINCE2 Practitioner pensum
 • Forbereder dig til at afslutte kurset med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen
 • Når PRINCE2 Practitioner eksamen er bestået, opnår du retten til at anvende betegnelsen 'Registered PRINCE2 Practitioner'

I forhold til PRINCE2 Foundation arbejdes der på Practitioner videre med yderligere krav til din PRINCE2 viden:

 • Generelt: Sikker og dyb viden om - samt forståelse af PRINCE2 metoden
 • Forstå tilpasning af metoden til projektet og til projektmiljøet
 • Kende sammensætningen af ledelsesprodukterne
 • Have dybere forståelse af, hvordan temaerne anvendes i praksis, herunder identificere rigtigt og forkert brug
 • Kunne begrunde anvendelsen af PRINCE2 i konkrete situationer

Indhold

 • Kurset fokuserer på eksamenstræning, således at du kan bestå eksamen.
 • Tilpasning af PRINCE2 metoden
 • Træning i at anvende PRINCE2 i forhold til projekt-cases, som de ses til Practitioner-eksamen
 • Eksamensteknik
 • Afsluttes med PRINCE2 Practitioner-eksamen den sidste dag

 

Form

Du gennemfører egen individuel forberelse efter vores vejledning.

På kurset arbejdes der i grupper, individuelt og i plenum med diskussioner, udveksling af erfaringer og opfølgninger. Vi arbejder med de officielle prøveeksaminer, så du bliver fortroligt med at vise din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne.

Vi har erfaring for, at denne metode giver højere beståelsesprocent end gennemsnitlig.

Du får tilsendt kursusmaterialer til din forberedelse ca. 3 uger før kurset. Du skal påregne ca. 20 - 25 timers forberedelse, afhængig af din PRINCE2 Foundation-viden.

Certificering

Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner-eksamen, der giver dig ret til at anvende betegnelsen 'Registered PRINCE2 Practitioner'. Eksamen er inkluderet i kursusprisen.

Teknologisk Institut tilbyder denne certificering som akkrediteret træningsorganisation (ATO) under eksamensinstituttet Peoplecert, som på vegne af Axelos er ansvarlige for godkendelse af undervisere, auditering af administrative processer samt levering af akkrediteret materiale og eksamener.

Læs mere om Practitioner-certificeringen her.

Undervisere, du vil på kurset møde en af disse:

Anne Dam Jensen
Anne Dam Jensen er uddannet Cand.Scient./Ph.D og har gennem de sidste 15 år arbejdet med projekter og ledelse indenfor grundforskningen og Biotek/Medico. Anne har gennem de sidste 9 år arbejdet som konsulent og underviser. Blandt andet har Anne gennem det sidste 6 år uddannet ca. 2600 projektledere i projektstyring og PRINCE2. Udover undervisning i PRINCE2 Foundation og Practitioner, underviser Anne også i PRINCE2 Agile Practitioner. For Anne er det vigtigt at inddrage praksisnære eksempler og kursisternes medbragte viden i undervisningen.

Charlotte Cordua har mere end 15 års erfaring med projektledelse af udviklings-, implementerings- og forandringsprojekter. Charlotte har fungeret som teamleder og har således også erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere. Charlotte underviser i projektledelse med fokus på både de styringsmæssige og ledelsesmæssige elementer, herunder PRINCE2®. Når Charlotte underviser er læring, praksis og pragmatisme i fokus, således at deltagernes egen virkelighed bliver inddraget og der bliver lagt vægt på forståelse af og kritisk stillingtagen til teorier og metoder.

Michael Fleron
Michael Fleron har en Master i projektledelse og er certificeret i PRINCE2 og PRINCE2 Agile og har arbejdet med projekter de sidste 20 år primært med organisationsudvikling og forandringsprojekter. Udover PRINCE2 har Michael trænet og undervist indenfor alm. Projektstyring – teknikker og værktøjer. I undervisningen ligger Michael stor vægt på inddragelse af kursisterne via deres erfaring og egen praksis i projekterne.

Underviser - Flemming Wegeberg
Flemming Wegeberg har gennem mere end 20 år været ansvarlig for gennemførelse af en lang række projekter og større opgaver på såvel projektledelses- som ledelsesniveau inden for flere brancher, herunder it-telekom, finans-/pensionssektor, fagforeninger/A-kasser og den offentlige sektor. Udover PRINCE2 er Flemming certificeret i PRINCE2 Agile, MSP, Agile PM og ITIL. Som erfaren underviser er Flemmings varemærke aktiv inddragelse af kursisterne i undervisningen med fokus på såvel kursisternes praktiske erfaring som Flemming egen erfaring. Flemming er oprindeligt uddannet i engelsk og sprogvidenskab og fungerer i dag også som beskikket censor på universitetet.

Rune Josefsen er seniorkonsulent med mere end 25 års erfaring med projektledelse i virksomheder i Danmark og udlandet.Rune har erfaring fra projekter indenfor både den private- og den offentlige sektor. Med 25 års undervisningserfaring og mere end 1000 kursister uddannet, lægger Rune vægt på konstant at relatere teorier til praktiske eksempler fra sin egen erfaring, så stoffet bliver levende og tilgængeligt. Rune er uddannet Cand. Scient. Soc, er akkrediteret trainer i PRINCE2® og Six Sigma Black Belt.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Available in English v4

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på