Roller i det optimale arbejdsteam

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

roller i team

Roller i det optimale arbejdsteam

3 min.

I alle afdelinger er det godt, hvis medarbejderne har forskellige roller. Der vil også være rollefordelinger, som er mere optimale end andre.

Psykolog og forsker Belbin har udviklet en ”opskrift” til det optimale team gennem hans arbejde med managementteams*. Med Belbins teamroller fokuserer man på, hvordan den enkelte medarbejder får en central rolle i forhold til teamets opgaver som helhed.

Disse roller er særligt vigtige, når teamet skal optimeres, eller der skal ske teamudvikling, eller hvis der er konflikter i teamet.

De mest succesfulde teams er sammensat, så de er dækket ind med ni grundlæggende teamroller. Ifølge Belbins består det optimale team af ni roller. 

De ni roller

Roller i det optimale team

Idémageren

Profil: Er medarbejderen der kommer med mange idéer og kreative løsninger og tilgår arbejdsopgaver på en nytænkende og anderles måde.

Svaghed: Har ofte svært ved at kommunikere de konkrete idéer ud og glemmer praktiske og realistiske omstændigheder.

Kontaktskaberen

Profil: Er den medarbejder der samler teamet ved at gå med på andres idéer og visioner og er god til at udforske nye muligheder.

Svaghed: Mister hurtigt sin interesse.

Koordinatoren

Profil: Er en, der er god til at holde overblikket og kan prioritere opgaver. Samtidig er opmærksom på de mål, der skal opnås.

Svaghed: Tager ofte ikke selv en del af arbejdsbyrden, da personen uddelegerer den til andre medarbejdere.

Opstarteren

Profil: Medarbejderen der har et højt drive og hele tiden finder løsninger på de forhindringer der opstår.

Svaghed: Bliver hurtigt utålmodig og har svært ved at arbejde i et roligt og velovervejet tempo.

Analysatoren

Profil: Er en med styrke analytiske evner og dømmekraft som tænker meget objektivt og har en rationel tankegang.

Svaghed: Kan fremstå for skeptisk og overanalyserende, hvilket kan demotivere medarbejdere.

Formidleren

Profil: Går op i det sociale i teamet og er en rigtig stærk iagttager, som kan styrke samarbejdet.

Svaghed: Kan være konfliktsky og til tider også usikker.

Organisator

Profil: En effektiv og disciplineret medarbejder, som har et realistisk overblik ift. opgaveløsning.

Svaghed: Kan have svært ved forandringer og omstillinger.

Afslutter

Profil: Følger opgaver til dørs og retter op på fejl ved at være grundig og arbejdsom til opgaven er afsluttet.

Svaghed: Er ofte for detaljeorienteret og har svært ved at overlade opgaver til andre.

Specialist

Profil: Er specialiseret og fordybet i sit faglige emne og er en engageret medarbejder med dybdegående viden inden for emnet.

Svaghed: Specialisten fokuserer hovedsageligt på eget fagområde og kan isolere sig i sin egen specialviden.

Rollerne i praksis

De ni roller er vigtige ift. dynamikken i et team. Det kan også være vigtigt at se på disse roller, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller når der skal afholdes MUS.

Men fordi der er ni roller, betyder det ikke nødvendigvis, at der skal være ni medarbejdere. Én medarbejder kan sagtens varetage flere af de forskellige roller i teamet. Samtidig kan en medarbejder selvfølgelig også have kun én af rollerne.

Vil du vide mere?

Læs meget mere om samarbejde:

Kilde: *Artiklen er skrevet på baggrund af psykologen og forskeren Meredith Belbins ni Teamroller beskrevet i bogen Management Teams fra år 1981.