Styrk din selvtillid og få succes i dit arbejdsliv

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Styrk din selvtillid og få succes i dit arbejdsliv

Styrk din selvtillid og få succes i dit arbejdsliv

10 min.

Mennesker med selvtillid sætter høje mål for sig selv. De tager gladeligt imod udfordringer og trives med dem. De er gode til at motivere sig selv, og de bruger denne motivation til at investere, hvad det kræver for at nå deres mål.

Sidst men ikke mindst, er de vedholdende når de møder forhindringer. Lyder det som noget for dig? Hvis du vil vide mere så læs mere herunder og bliv klogere på, hvad selvtillid er for en størrelse, og hvordan vi kan få mere af den.

Hvordan karakteriseres selvtillid?

Vores kapacitet til at kaste os ud i et foretagende, er i høj grad betinget af vores motivation. Vores motivation afhænger ofte af de antagelser og opfattelser, vi har af sandsynligheden for, at vi vil opnå succes med en given aktivitet. Selvtillid er knyttet til den sandsynlighed vi vurderer, at der er for, at vi kan udføre en aktivitet.

Hvis du er dygtig til at samle IKEA-møbler, og altid får dem samlet i en fart, inden du når at blive frustreret af brugsanvisningen, har du formentlig høj tillid til dine færdigheder inden for den specifikke kontekst “gør-det-selv handyman”. Hvis du senere går i køkkenet, og står og kigger modløst ned på skærebrættet, fordi du ikke aner hvordan man snitter et løg, har du formentligt lav tillid til dine evner inden for konteksten ”madlavning”.

Ovenstående er eksempler på det man kalder specifik selvtillid – og viser at selvtillid inden for én niche i livet ikke automatisk overføres til en anden. Du begynder ikke automatisk at tro, at du er en haj i køkkenet, blot fordi du er mester i at samle IKEA-møbler.

Hvis vi i stedet forestiller os, at du er en dygtig leder, kan det være, at du føler samme mængde selvsikkerhed på tværs af forskelligartede opgaver, der alle kan samles under domænet “leder”. Måske føler du dig meget sikker på dig selv, uanset om du skal styre et teammøde eller lave budget - de to opgaver inddrager to forskellige sæt af færdigheder, men hvis begge er en del af dit lederjob, og hvis du har meget erfaring med dette, kan du føle dig meget selvsikker i begge.

Dette er et eksempel på generaliseret selvtillid; du er så sikker på dine lederevner, at denne selvtillid spreder sig til de forskellige opgaver, der er forbundet med jobbet - også selvom disse opgaver er lige så forskellige som møbelsamling og madlavning.
 


Overfør selvtillid fra et domæne til et andet

Som nævnt ovenfor er selvtillid ofte begrænset til enkelte nicher eller domæner. Du kan derfor være meget sikker på dig selv inden for visse området og ganske usikker på dig selv inden for andre. Men selvtillid er overførbart fra et domæne til et andet, hvis du formår at identificere fællestræk mellem dem!

Hvis du fx er leder, kan det være, at du er meget selvsikker i en-til-en samtaler med dine ansatte. Men bliver du, til et arrangement, bedt om at holde et inspirerende og motiverende foredrag, føler du dig måske mere på udebane. Du sidder med fornemmelsen af, at der ikke er meget overlap mellem at udvikle folk en-til-en og at tale til en forsamling. Ved nærmere eftertanke, kan det være, at du indser at et aspekt af begge domæner, er et fokus på individer. Det kræver et fokus på individer at tale med dem ansigt-til-ansigt og at kunne inspirere dem på en scene. Det kræver indlevelse i hvad andre tænker og føler, og hvad de reagerer på. Så snart du har spottet denne sammenhæng, er du i stand til at overføre noget selvtillid fra et domæne til et andet. Dette skyldes, at identificering af væsentlige overlap mellem et domæne og et andet, giver dig et sammenligningsgrundlag, som sætter dig i stand til at vurdere sandsynligheden for, at du kan præstere succesfuldt.

Øvelse gør mester

Hvis du aldrig har holdt en motiverende tale før, kan din vurdering af chancen for en succesfuld tale, ikke være baseret på succes inden for dette domæne - du har jo ingen erfaring at basere dette på. Da selvtillid er baseret på din estimering af succes, kræver det erfaring med den pågældende opgave, før at du kan have tillid til, at du kan udføre denne. Det er derfor, at øvelse er en vigtig komponent af selvtillid.

Selvtillid smitter

Du kan bruge andre mennesker til at forøge din selvtillid. De tanker du gør dig om egne evner, er påvirket af det andre fortæller dig om dig selv. Ofte kan andre mennesker give dig den fornødne tillid til, at du kan fuldføre en opgave, i kraft af at de selv tror det, og prøver at overtale dig til at tro det samme.

Succes er ikke dette samme som selvtillid

Succes er en yderst vigtig kilde til udvikling af selvtillid - og omvendt. Selvtillid fører til succes og succes fører til selvtillid. Og dog er det vigtigt at skelne mellem de to. Det skyldes, at vores fortolkning af succesoplevelser har betydning for om succesen resulterer i øget selvtillid eller ej. Hvis succes kommer for nemt til folk, har det ofte ikke nogen positiv effekt på deres selvtillid. Dette er tilfældet hvis du for eksempel nedarver en succesfuld forretning fra nogen i din familie. Da du ikke selv har startet virksomheden, kommer du nok til at fortælle dig selv, at enhver kunne have gjort, hvad du gør. Hvis du derimod starter en virksomhed selv, som ender med at blive en kæmpe succes, vil det formentlig øge din selvtillid inden for iværksætteri betragteligt; du ser succesen som et tegn på dine evner.
 


Strategier til udvikling af selvtillid

Selvtillid kan udvikles! En tilgang til forøget selvtillid, er at optimere rammerne for, at succesoplevelser kan finde sted. Dette er lettere sagt end gjort. Hvis du arbejder på et årelangt projekt uden konkrete og løbende deadlines og i en afdeling som har et klima, der ikke matcher din personlighed, er det op ad bakke. Det skyldes, at der i sådant et arbejdsmiljø, er ringe forudsætninger for at opleve gentagne succesoplevelser og mestring af nye færdigheder.

Successpiraler

Man kan skabe rammerne for at folk kan opleve succes, ved for eksempel at nedbryde en stor udfordring i mindre, overkommelige dele. Mange trænere og coaches arbejder på denne måde. Det handler om at få oplevelsen af succes i rigelige mængder, hvilket kan opnås ved at bryde en langvarig proces ned i små bidder. Har vi at gøre med en kompliceret opgave, øver man sig i en delkomponent ad gangen, og træner indtil man får oplevelsen af succes og mestring af dette aspekt af opgaven. Dette giver succesfølelse, som man kan bruge til at give sig i kast med næste delkomponent af opgaven. Således kan man, ideelt set, ride på en bølge af succes indtil man har lært de mange aspekter af en kompliceret opgave en ad gangen. Man tager - så at sige - en bid af kagen ad gangen, og spiser ikke videre, før man har fordøjet den sidste bid.

“Hvis han kan gøre det, kan jeg også”

Vi kan også udvikle selvtillid helt uden at være i direkte berøring med det foretagende, vi gerne vil udvikle os inden for. Vi kan udvikle selvtillid gennem model-indlæring: Ved at observere en kollega varetage en opgave, du aldrig har prøvet kræfter med, kan du udvikle selvtillid. Dette kræver dog, at du ser en lighed mellem både “modellen” (kollegaen) og dig selv, samt en lighed fra den situation kollegaen mestrer til den situation, du selv skal kunne håndtere. I øvrigt, skal du sætte tid af til refleksion og øvelse i forlængelse af at have observeret modellen udføre den ønskede handling.

Anerkendelse og feedback

En strategi, der ofte bliver undervurderet, er værdien af social anerkendelse og ros for de resultater, man leverer. Rosende ord fra kolleger - herunder ledere - kan ændre din opfattelse af hvad du er i stand til at udrette. Hører du at andre har tillid til at du kan udføre en opgave, kan det ændre den tvivl du måtte have om dine evner til en forventning om succes. Denne strategi er understøttet af to årtiers forskning om effekten af adspredt positiv feedback og social anerkendelse. Får man ros for sin opførsel, er det noget der både forøger sandsynligheden for, at man gentager succesen og samtidig noget der opbygger selvtillid. Så gå ikke glip af denne effektive strategi til at forøge selvtillid og præstation - den er ganske gratis!


Vil du vide mere?

De gode råd er skrevet af Henrik Leslye, Erhvervspsykolog, cand.psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bl.a. JTITest og Talentprofilen.

Henrik Leslye

 

 

 

 

 


Du kan møde Henrik på vores kurser:


Du kan også lære mere om emnet på vores kursus:

Eller se det store udbud af kurser i mentalt overskud og trivsel herunder: