Biomasse fra landbrug og fødevarer - Husdyrgødning

Christian Holst Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 85.

Husdyrgødning det biobaserede samfund

Biomasse fra landbrug og fødevarer - Husdyrgødning

Teknologisk Institut arbejder med anvendelse af husdyrgødning (gylle) til både biogasproduktion og produktion af insekter til foderformål. Vi tilbyder i den forbindelse analyser, optimering, udvikling og dokumentation relateret til biogas.

Anvendelse af husdyrgødning som substrat til biogas produktion er fordelagtigt både pga. energiproduktionen og fordi kvælstofudnyttelsen af den afgassede gødning er forhøjet hvilket reducerer udledningen af drivhusgasser.

I tillæg til energiproduktion kan husdyrsgødning anvendes som substrat til produktion af insekter (biokonvertering). Den producerede insektbiomasse er rig på protein og vil i fremtiden kunne udgøre en vigtig foderkilde. Under biokonverteringen af gødningen omdannes denne til et kompostprodukt med en meget fordelagtig gødningsprofil.


Vi tilbyder følgende teknologier:

  • Biokonvertering med insekter og herunder analyser, rådgivning og dyrkningsforsøg
  • Biogas-teknologi