Ny procesteknologi i fødevareindustrien - AP1 Procesteknologi i forædlingsindustrien

Christian  Vestergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 25.

pep

Ny procesteknologi i fødevareindustrien - AP1 Procesteknologi i forædlingsindustrien

AP1 Procesteknologi i forædlingsindustrien

2023

Målet med AP1 er at indhente viden om nye teknologier fra messer, konferencer og litteratur samt ved gennemførelse af mindre forsøg.

 

2022

Projektets formål er at skabe vidensgrundlag for nye teknologier, processer og procedurer, der kan bidrage til at fastholde og udvide produktionen af forædlede kødprodukter i Danmark.

Formål:

Målet med AP1 er at hjemtage viden om procesteknologi og foretage indledende afprøvninger af ny teknologi og ingredienser.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført endnu et forsøg med kontinuert ohmsk varmebehandling, denne gang med fokus på hygiejne, samt styrings-  og pumpeforbedringer. På baggrund heraf er der aftalt ændringer med udstyrsleverandøren.

I tillæg er der udgivet et nyhedsbrev med nyt fra IFFA- og Analytica-messerne, en redegørelse for mulige metoder til bestemmelse  af proteinmængden i kød samt erfaringer fra forsøg med DMRIs kontinuerlige ohmske varmebehandlingsanlæg.

Endelig har der været deltagelse i Foodtech messen i Herning, hvor en kogesektion fra DMRIs ohmske udstyr blev udstillet.

De næste store aktiviteter i projektet er:

•At besøge en hollandsk virksomhed, der har udviklet en teknik til magnetisk frysning. Denne teknologi skulle angiveligt betyde mindre energiforbrug og bedre produktkvalitet. (2023)

proc

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført et forsøg med et nyindkøbt stort pilotanlæg til kontinuert ohmsk varmebehandling, der er blevet installeret på DMRI. Formålet med forsøget var, at afprøve anlægges funktioner. Der blev kogt 100 kg kødpølse med succes. Det blev konstateret, at der skal foretages forskellige tilretninger i software og temperaturloggere, samt at rengøring var vanskeligere end først antaget.

De næste store aktiviteter i projektet er:

•At besøge en hollandsk virksomhed der, har udviklet en teknik til magnetisk frysning. Denne teknologi skulle angiveligt betyde mindre energiforbrug og bedre produktkvalitet.

•At udgive nyhedsbreve med nyt fra IFFA- og Analytica messerne oa.

•At gennemføre et nyt forsøg med kontinuerligt ohmsk kogeanlæg efter udførte hygiejneforbedringer af udstyret

•At deltage i Foodtech messen sammen med virksomheden Alflow for at udstille det ohmske kogeudstyr.

foræd

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at et stort pilotanlæg til ohmsk kogning af kødprodukter er færdigbygget og hjemkommet til DMRI. Forsøg herpå planlægges i efteråret. Desuden har der været deltagelse i IFFA messen, og forskellige nyheder herfra er beskrevet i en rejserapport og vil blive yderligere rapporteret i et nyhedsbrev. Specielt  bemærkede vi på IFFA messen et stort udbud af plantebaserede kødanaloger og den første udbyder af teknologi til celledyrket kødproduktion.

Den næste store aktivitet i projektet er et forsøg i løbet af efteråret hos en hollandsk virksomhed, der er ved at udvikle ny teknologi til magnetisk frysning. Denne teknologi skulle angiveligt betyde mindre energiforbrug og bedre produktkvalitet.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at et nyhedsbrev til kødindustrien er tæt på at være klar til udsendelse. Der har desuden været deltagelse i GUDP-konferencen ‘Proteiner for fremtiden’.

Den næste store aktivitet i projektet er deltagelse i IFFA messen og afrapportering herfra. Desuden planlægges forsøg hos hollandsk virksomhed, der er ved at udvikle ny teknologi til magnetisk frysning. 

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udført forsøg med Pulsed Electric Fields (PEF), med en mål om hurtigere og mere effektiv tørring, saltning, og proteinekstraktion. Resultaterne har været skuffende, men ideer til ændrede forsøgsparametre haves. Desuden har der været deltagelse i konferencerne ”International Scientific Conference on Cultured Meat” samt  ”3rd Emerging Meat Alternatives Conference”, hvor seneste udvikling vedr. hhv. celledyrket kød og planteprotein som køderstatning /supplement er fulgt og dokumenteret.

Den næste store aktivitet i projektet er, at udgive et nyt nyhedsbrev om procesteknologi o.a., samt at gennemføre endnu et PEF-forsøg, med ændret forsøgsopsætning.

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en forsøgsplan for afprøvning af Pulsed Electric Fields (PEF) behandling med henblik på reduktion af procestider (tørring, tumbling).

Der er desuden udgivet et nyhedsbrev omhandlende kunstigt kød, Concitos klimadatabase samt de nye klimakostråd.

Procesteknologisk overvågning #44

Den næste store aktivitet i projektet er, at ovennævnte PEF forsøg gennemføres. Desuden planlægges deltagelse i en konference om laboratoriekød, med tilhørende rejserapport.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udgivet nyhedsbrev til branchen omhandlende planteekstrakter som nitriterstatning, forbrugerreaktioner på alternative proteiner samt nyt analyseudstyr til laboratorier.

Nyhedsbrevet kan læses her: Procesteknologisk overvågning #43

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre forsøg, der sammenligner ny tarm type med traditionel, samt deltage i verdens største kødkongres (RMC).

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet et nyhedsbrev til publicering i april. 

Prioritering af ressourcer betyder, at de fleste aktiviteter på dette projekt igangsættes senere på året.

Den næste store aktivitet i projektet er at planlægge et forforsøg, der skal vise, om tumbling inden saltning kan reducere nødvendig hviletid inden slicening.

Der planlægges deltagelse i RMC 2021 kødkonferencen i USA til august.


Artikel:
Vestergaard, C. m.fl.(2021) Spis mindre kød og vælg bælgfrugter og fisk, siger eksperterne. LF.dk, 2. februar

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er iværksat forsøg, der skal klarlægge effekten af Ohmsk varmebehandling på kvalitet, udbytte og sikkerhed ved kogning af skinke, leverpostej og kødpølse. Foreløbige resultater viser, at metoden er egnet til kogning af skinke og farsvarer, mens anvendelse til leverpostej kræver mere udvikling.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte igangværende forsøg med Ohmsk opvarmning. Desuden udgives årets 3. nyhedsbrev.

 

Projektstatus 3. kvartal 2020

Der er foretaget en række indledende forsøg, hvor indstillingerne på et nyerhvervet OH varmebehandlingsudstyr er gennemprøvet. Forsøgene har vist, hvordan forskellige parmetre  (temperatur, strømstyrke, ledningsevne etc.) påvirker hinanden indbyrdes.

Pga. Corona er det prioriteret at lægge hovedparten af projektaktiviteterne i Q4.

Den næste store aktivitet i projektet er et forsøg, der skal beskrive varmefordeling i OH kogte produkter samt spisekvalitet sammenlignet med konventionelt kogte produkter.

 

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er udgivet et nyhedsbrev, hvor der beskrives pulserende elektrisk strøm (PEF) som en mulig ny teknologi til accelereret tørring af spegepølser, råvareforhold der bestemmer kvaliteten af kogt skinker, samt en artikel om kvalitet af fosfatfrie skinker.

Pga. Corona er det blevet prioriteret at lægge hovedparten af projektaktiviteterne i Q3 og Q4

Den næste store aktivitet i projektet er, at afprøve et nyligt hjemkøbt forsøgsudstyr til kogning af kød ved brug af strøm (Ohmsk opvarmning). Herefter iværksættes forsøg, der skal beskrive varmefordeling i produkterne samt spisekvalitet sammenlignet med konventionelt kogte produkter

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Der er udgivet et nyhedsbrev med fokus på forskellige aspekter af hygiejne og receptformulering.

Der planlægges forsøg med temperaturmåling under ohmsk opvarmning, samt deltagelse i EFFoST kongressen og kongres om in vitro kød. Yderligere planlægges 2 nyhedsbreve om udvalgt ny teknologi og ingredienser

 

Nyhedsbreve - nyeste forrest (ældre udgaver på side 1)

 

Artikler

Vestergaard, C. (2020) Ny metode kan koge skinke på to minutter. Levnedsmiddelbladet, 4, side 18

Vestergaard, C. (2020) Sæt strøm til skinken. Food & Drink, juni, side 22

Vestergaard, C. (2020) Sæt strøm til skinken. Installations Nyt, maj, side 16

Vestergaard, C. (2020) Sæt strøm til skinken og spar tid og energi. gts-net.dk, ditaalborg.com, elfokus.dk, inputmag.dk, jammerbugtavis.dk, altomteknik.dk, automatik.nu, Food supply Magazine - april