Ny procesteknologi i fødevareindustrien - AP5 Grøn, kontinuert og hurtig køling

Marchen  Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

ice s

Ny procesteknologi i fødevareindustrien - AP5 Grøn, kontinuert og hurtig køling

2024

Målet med AP5 er at afprøve alternative køleteknologier med henblik på at opnå en reduktion af køletiden for slagtevarme levere.

Der arbejdes med immersionskøling i foldebånd, da tidligere erfaringer har vist potentiale for yderst hurtig og skånsom køling ved brug af denne teknologi.

 

 

 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en kravspecifikation for køling af lever, hvor hastighed af temperaturfald fra 37 til 3˚C  sammen med mindst muligt dryptab er identificeret som de vigtigste parametre for sammenligning af alternative metoder.

Undersøgelser af dryptab og svind i op til 12 dage fra slagtning af friske levere fra forskellige slagterier er blevet gennemført, så vi har en baseline at sammenligne alternative kølemetoder op imod. Billedet viser forsøgsopstilling til analyse af dryptab over tid. Vi har sammenlignet levere liggende i kasser og levere ophængt i poser.

Den kemiske sammensætning af dryptab og leverne er desuden også undersøgt.

Den næste store aktivitet i projektet er at opstarte køleforsøg under praktiske forhold med slagtevarme produkter, så effekt på køletid og svind kan blive undersøgt.

grønk

 

2023

Målet med AP5 er at teste og optimere alternative køleprocesser mhp. at sikre en hurtigere og mere effektiv vand- og energibesparende køling.

Potentialet for nye ikke-kommercielle processer som vakuumkøling og magnetisk køling ift. reduktion af tids-, energi- og vandforbrug ligeledes vurderes ligesom mulighed for skalering af processerne skal belyses.

 

Projektoversigt 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der har været gennemført et forsøg med temperaturlogning af køleforløb for lever på et værtsslagteri. Data fra forsøget er endnu ikke analyseret, men forventes at demonstrere evt. forskelle i nedkølingsforløb som funktion af leverstørrelse og placering i opbevaringskar i kølerum.

I tillæg er to slagterier besøgt med henblik på kortlægning af køleforløb ved forskellige metoder til nedkøling af lever. Resultaterne viste markante forskelle i kølehastighed afhængig af køleteknologisk metode.

Projektets fremtidige retning skal diskuteres i projektfølgegruppen således, at aktiviteterne bedst muligt adresserer slagteriernes køletekniske praksis.  

fadli

Artikel:

Vestergaard, C. (2023) Ny kølemetode kan spare både tid og vand. Fødevaremagasinet november, side 16

 

Projektoversigt 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der efter aftale med projektets følge-og styregruppe er skiftet faglig retning, således at der nu arbejdes med køling af slagtevarm lever, mens arbejdet med køling af kogte produkter er nedprioriteret. Der er gennemført to indledende forsøg, der viser, at immersionskøling viser potentiale for hurtig og effektiv køling, noget der forventes at kunne forbedre produktkvalitet og produktionskapacitet. Forsøgene viser dog også, at der er behov for flere forsøg for optimering af kølemedie, køletemperaturer samt udligningstemperaturer.
Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre yderligere forsøg med fokus på optimering af brinevalg, temperaturer, tider og produktkvalitet. Flere slagterier besøges for kortlægning af eksisterende køleprocesser af griselevere, og der vil i pilot plant blive arbejdet på at opnå hurtigst mulig køling samtidig med bedst mulig produktkvalitet.

fff

Projektoversigt 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er kørt forsøg i pilot plant med køling af sandwichskinker med diameter på 60 mm og 130 mm ved brug af immersionskøling ved -5, -10 og -16°C. Af praktiske årsager er der anvendt glykol som kølemedie, men samme effekter vil kunne opnås med f.eks. salt-brine. Produkterne blev varmet til 75°C og kølet i glykol. Der blev udført test med produkt placeret direkte i væsken (i tarm) og i et tyndt foldebånd for at undgå direkte kontakt til produktets emballage. Målinger på reference (overbrusning til 40°C + kølerum til <10°C) viste, at det tager op mod 7 timer og 47 min at køle skinkerne fra 65 til 10°C. Med  immersionskøling (-16°C) kan det samme opnås på ned til 1 time og 49 min. Brug af foldebånd giver let øget nedkølingstid ift. direkte kontakt, men stadig mindst dobbelt så hurtigt som referencen.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge mulighederne for brug af ice-slurry køling, en teknologi der stammer fra den islandske fiskeindustri.

grøn

Projektoversigt 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at en state-of-the-art om alternative kølemetoder er under udarbejdelse. Redegørelsen viser, at det umiddelbart er immersionskøling og ice-slurry køling, der har størst potentiale for kødindustrien. Der har været afholdt møde med repræsentanter fra kødindustrien, der definerede de tekniske betingelser, som alternative kølemetoder skal imødekomme. I tillæg, har en producent af udstyr til magnetisk frysning været besøgt i Holland, og det vurderes på baggrund heraf, at teknologien aktuelt er for umoden til industriel frysning og irrelevant for køling. Endelig er der taget kontakt til islandske producenter af ice-slurry udstyr med henblik på samarbejde.

Den næste store aktivitet i projektet er, at påbegynde Finite Element Modellering med det formål at identificere de optimale forsøgsbetingelser for forsøg med immersionskøling og ice-slurry. I tillæg forventes der indgået aftaler om udviklingssamarbejde med en islandsk udstyrsproducent  (ice-slurry) og en dansk producent af båndløsninger (immersionskøling).

ice s