Prøvning, analyse og udvikling af gulvafretningsmaterialer - Krav om CE-mærkning

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Prøvning, analyse og udvikling af gulvafretningsmaterialer - Krav om CE-mærkning

Artikel af Tommy B. Jacobsen og Dan Lange-Kornbak, Teknologisk Institut, Byggeri
Publiceret i Dansk Beton nr. 4, November 2006

Betoncentret gennemfører prøvninger til brug ved CE-mærkning, produktudvikling, kvalitetskontrol og tilstandsvurdering af gulvafretningsmaterialer. Materialerne kan være baseret på cement, kalciumsulfat, magnesit eller syntetisk harpiks.

Krav om CE-mærkning
Producenter og leverandører af gulvprodukter bliver nu mødt med krav om CE-mærkning af produkterne. CE-mærkningen skal baseres på prøvninger i henhold til DS/EN 13813: Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning – gulvafretningsmateriale – egenskaber og krav. Standarden beskriver to prøvningskategorier. Den første kategori omfatter de mekaniske og rheologiske egenskaber, og den anden kategori omfatter de bygningsfysiske, kemiske og elektriske egenskaber. Som minimum gennemføres prøvninger fra førstnævnte kategori, medens andre prøvninger gennemføres, hvis anvendelsen af gulvafretningsmaterialet i det aktuelle byggeprojekt dikterer det.

Den første prøvningskategori omfatter 13 prøvninger, som bestemmer gulvafretningsmaterialets trykstyrke, bøjningsstyrke, slidstyrke, overfladehårdhed, elasticitetsmodul, stødmodstand, vedhæftningsstyrke, modstandsevne over for rullehjul, afbindingstid, sætmål, pH-værdi, svind og svelning. Afhængigt af afretningsmaterialets sammensætning vil én til tre af disse prøvninger være normative, altså påkrævede, medens de resterende er frivillige. Den anden prøvningskategori omfatter kun frivillige prøvninger som f.eks. kemisk modstandsevne, brandmodstandsevne, termisk isolation, vandpermeabilitet og lydabsorption. De frivillige prøvninger er relaterede til projektspecifikke myndighedskrav, bygherrekrav, leverandørønsker og producentønsker. Prøvningsomfanget – de prøvninger der skal eller bør gennemføres - bliver fastlagt i tæt samarbejde mellem Betoncentret og kunden. Betoncentret har netop gennemført en rullehjulstest for en producent, som dokumenterede store forskelle på slidstyrken af forskellige gulvafretningsmaterialer.