Prøvning, analyse og udvikling af gulvafretningsmaterialer - Mange udførelsesfejl

Tommy B. Jacobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 71.

Prøvning, analyse og udvikling af gulvafretningsmaterialer - Mange udførelsesfejl

Betoncentret har mange opgaver vedrørende tilstandsvurdering af betongulve med gulvafretningsmaterialer, da udførelsen desværre alt for ofte viser sig at være behæftet med fejl og mangler. De typiske fejl er relateret til afblanding af flydemørtlen, der giver ringe sammenhængsstyrke i toppen af flydemørtelen og vedhæftningssvigt mellem betonunderlag og flydemørtel, som medfører revnedannelser i flydemørtelen og risiko for knusningsskader ved kørsel med pallevogne og trucks. Andre fejl kan f.eks. være pinholes i flydemørtlen som følge af mangelfuld primning af underlaget og nedsat styrke i flydemørtlen, som følge af for stor vandtilsætning til mørtlen. Betoncentret udbyder løsninger baseret på in-situ- og laboratorieanalyser af gulvafretningsmaterialet og betonunderlaget, f.eks. fugtmåling, tyndslibsanalyse og mekaniske prøvninger.

Desuden støtter Betoncentret, med eksperimentelle teknikker, viden og projektledelse under udvikling af gulvafretningsmaterialers sammensætning, underlagsbeskaffenhed, lagtykkelse, påføringsteknik og hærdning. Behovet for denne ydelse er øget i takt med de hastige fremskridt inden for mikro-coatings, nano-coatings og solgel-baserede produkter. Betoncentret kan derudover udarbejde arbejdsbeskrivelser for og oplære gulventreprenøren i blanding og udlægning af gulvafretningsmaterialet. Endelig bistår Betoncentret ved forretningsudvikling af nyudviklede gulvafretningsmaterialer med det formål at kommercialisere materialerne. Denne ydelse omfatter fastlæggelse af kundesegmenter, salgsparametre, marked og økonomi, herunder bl.a. efterspørgsel, konkurrenter, prissætning, markedsandel og omsætning.

Foto 1_Udførelse af gulv
Foto 1: Udførelse af gulv