IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP3 Nye funktioner og fleksibilitet i brugerflade (2020)

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP3 Nye funktioner og fleksibilitet i brugerflade (2020)

AP3 Nye funktioner og fleksibilitet i brugerflade

 

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og validere nye IT-løsninger og -værktøjer, som kan give et teknologisk løft inden for produktionsplanlægning, produktionsafvikling og servicering af produktionsapparatet. I AP3 er formålet at sikre, at den fællesudviklede produktions-IT-platform er tidssvarende mht. gældende krav og behov i forhold til de aktuelle teknologiske muligheder.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at den eksisterende leverandørterminal er blevet opdateret til en ny version med et tidssvarende kodesprog samt kodestruktur. Terminalen er forberedt på fremtidige tiltag som automatisk registrering af køn og leverandørnummer.

Der har i dette kvartal været fokus på:

•Optimeret brugerfunktionalitet

•Opsætning af terminalen til test på værtsslagteriet

Den næste store aktivitet i projektet er testen og valideringen af den nye leverandørterminal på værtsslagteriet.

nyefunktiioneUdklip.PNG

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at den eksisterende leverandørterminal er blevet opdateret til en ny version med et tidssvarende kodesprog samt kodestruktur.

Der har i dette kvartal været fokus på:

•Brugergrænsefladen til den nye terminal

•Optimeret brugerfunktionalitet, som omfatter kendte genveje og hurtig indtastning

Leverandørterminalen er klar til test og validering. Danish Crown Sæby har givet tilsagn om at være værtsslagteri for testen, som omfatter parallel anvendelse af ny og gammel leverandørterminal. Data fra den nye terminal bliver sammenlignet med den nuværende, og operatøren vil komme med feedback på funktionaliteten.

Næste store aktivitet i projektet er at få installeret, testet og valideret den nye leverandørterminal på værtsslagteriet.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at opdatere allerede eksisterende leverandørterminal, hvor koden opdateres til tidssvarende kodesprog samt kodestruktur. Til projektet er der udarbejdet en kravspecifikation, der definerer kravene for hvad en ny leverandørterminal skal kunne. På basis at denne kravspecifikation er der udarbejdet en design specifikation.

Udover leverandørterminalen arbejdes der også på at tælle grise ved modtagerampe. Der er blevet installeret nyt kamera i rette vinkel, så der kan benyttes to kameraer samtidig. DMRI har hentet 1 uges data fra begge kamera.

Den næste store aktivitet i projektet er, at skrive softwarekoden til leverandørterminalen i henhold til den udarbejdede designspecifikation.

Det er fra følgegruppens side valgt at DC Sæby er værtsslagteri.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Leverandør Terminal:
Der er arbejdet med opdatering af leverandørterminalen, hvor koden opdateres til en tidssvarende kodesprog og kodestruktur. Derudover forbedres leverandørterminalen, så den vil kunne understøtte automatik input som optælling af grise ved modtagelse, automatisk køns bestemmelse etc.
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at færdiggøre kravspecifikation samt designspecifikation.

Grisetælling:
Ud over leverandørterminalen arbejdes der også med tælling af grisene ved modtagerampen.
DMRI er i gang med at udarbejde en model baseret på kunstig intelligens, der ved hjælp af slagteriets egen kameraovervågning ved aflæsningsramperne, vil kunne genkende og derved tælle grisene.
Projektgruppen har adgang til data fra slagteriernes egne kameraer og er i gang med at udarbejde modellen for genkendelsen.
Data fra modellen bliver sammenlignet med slagteriernes egne tællinger, for at få et estimat for præcisionen af modellen. Nyt kamera vil blive installeret i Sæby, for at undersøge kameravinklens indflydelse på modellen og forventes at øge genkendelsesgraden af grisene.

Leverandør nummer registrering
Der skal udarbejdes en model for genkendelse af leverandørnummer. Projektet har derfor anoteret et antal leverandørnumre, som skal bruges til modellen.