IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP5 Rettidig udvikling af produktions-IT (2022)

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

digi
digi

IT løsninger i Industri 4.0 rammer - AP5 Rettidig udvikling af produktions-IT (2022)

AP5 2022 Rettidig udvikling af produktions-IT 

Formål: Målet med AP5 er at udvikle og implementere nye teknologiske IT-løsninger, herunder bedre registrering og visualisering af fejlårsager samt konfigurationsprogram til opsætning af veterinærkoder.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at program til konfigurering af veterinærkoder er færdigudviklet. Det bliver nu muligt at tilføje/fjerne specifikke koder. Ud over at gøre det lettere at ændre koderne har der også være fokus på at øge sikkerheden af registreringerne.

Yderlige er der arbejdet med videreudvikling og test af automatisk leverandør- og kønkoderegistrering i samarbejde med branchen for at forstå og sikre værdiskabelsen ved implementering af hele eller dele af systemet.

Andre innovative tiltag i MesterPC/Slagtegang systemet dækker blandt andet:

•Opdatering af Autofom-modul vedrørende bestemmelse af hangrise-kødprocent

•Ny Terminal til udtagning af hangriseprøver

•Opdatering af Stødbordsterminal ved gruppevis indtransport

•Simulering af data på gruppe-niveau

•Nye funktioner til logning af gruppevis indtransport

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afsluttes og dokumenteres i en slutrapport. Automatisk registrering af leverandør- og kønkoderegistrering forsætter til næste år i et separat projekt.

Projektstatus 3. kvartal 2022

De vigtigste nye output er, at

-Der arbejdes videre med afklaring om kommunikation og systemintegration i forbindelse med det nye klassificeringsmodul til AutoFOM i SFnet. Modulet skal bl.a. håndtere de nye telegrammer fra AutoFOM, hvor kødprocenter for både so-/galtgrise og hangrise er defineret.

-Implementering af hængejernsovervågning på slagtegangen er gennemgået. Der er aftalt møde med værtsslagteriet, hvor de forskellige implementeringsprocesser gennemgås, samt hvordan hængejernsovervågning kan være til gavn for slagteriet. 

-Konfigurationsprogram for veterinærkoder er under udvikling. Det bliver nu muligt at tilføje/fjerne specifikke koder. Ud over at gøre det lettere at ændre koderne, øges sikkerheden af registreringerne også.

Den næste store aktivitet i projektet er, at konfigurationsprogrammet og klassificeringsmodulet skal klargøres til drift.

autofom

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget følgende:

-Afklaring omkring kommunikation af systemintegration i forbindelse med det nye klassificeringsmodul til AutoFOM i Sfnet.

-Implementering af hængejernsovervågning i MesterPC, som blev udviklet i projektet ‘Digital procesovervågning for slagtegangen’.

-Ny release af MesterPC. Den nye MesterPC har forbedret sikkerhed og fokus på optimering.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal foretages en udvikling af konfigurationsmuligheder for veterinærkoder, hvor det bliver muligt at tilføje/fjerne specificering af koder.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at de forskellige fokusområder for projektet er prioriteret sammen med følge- og styregruppen.

1.Konfigurationsprogram til opsætning af veterinærkoder 

2.Klassificering - AutoFOM opdateringsmodul til Sfnet/MesterPC 

3.Implementering af digital procesovervågning for slagtegangen 

4.Test og implementeringsplan for leverandør- og kønkode-registrering 

5.Beskrivelse af værdisætning ved den digitale tvilling

Den næste store aktivitet i projektet er, at

-Kommunikation og specifikation af klassificeringsmodul til AutoFOM udarbejdes

-Test og optimering af leverandør-nummer registrering beskrives i samarbejde med industrien

-Sikre fokus på implementeringen af digital procesovervågning for slagtegangen

 

Præsentation:

Brandborg Nielsen, D. (2022) Digital twin of a slaughter line with real-time communication. ATV-SEMAPP konference 10. februar

 

AP5 2021 Rettidig udvikling af produktions-IT 

Projektets formål er at afdække og levere løsninger, som vil understøtte krav til effektiv og fleksibel produktionseksekvering og produktionsparadigmer.

Målet med delprojektet er - i tæt dialog med virksomhederne - at udvikle og implementere nye teknologiske løsninger, der på en effektiv måde skal imødekomme krav fra myndigheder og industri samt sikre en høj produktivitet og øget konkurrenceevne.

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at der arbejdes på en opdatering af varmvægts-terminalen, dvs. det program, der tager vægt som input og leverer data til slagtegangssystemet. Desuden kan det også bruges til at indtaste leverandørnummer og kønskoder samt visse sygdomskoder. I dag eksisterer en meget gammel version af programmet, og det er nødvendigt at opdatere til noget mere tidssvarende.

Desuden er der foretaget diverse tilretninger og releases til slagtegangssystemet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at det nye program til varmvægts-terminalen skal implementeres og testes på værtsslagteriet.

Projektstatus 3. kvartal 2021

De vigtigste nye output er:

•Programmeringen af den nye vejeterminal er påbegyndt og forventes klar til test primo oktober.

•Implementeringen af forskellige funktionaliteter fra vision til kødkontrol i eget veterinærsystem er i gang.
             •Flere opdateringer og nye funktionaliteter til MesterPC er udviklet:

             •Forbedring af staldregistreringer.

             •Det er muligt at vise historik for kriteriefiler.

             •Der er mulighed for at angive start-plugin.

             •Aktivitetsanalyse er nu med eksport til Excel.

             •Ny metode til afsløring af dobbelt-Id.

•Arbejdet med visualisering af slagteriet/slagtegangen i den Digitale Tvilling er i gang, og intern validering af kode pågår. Release beskrivelse er udarbejdet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at:

•Arbejde videre med at få testet og valideret den nye vejeterminal.

•Færdigudvikle nye funktionaliteter i MesterPC.

•Installere den Digitale Tvilling hos værtslagteriet.

Projektstatus 2. kvartal 2021

De vigtigste nye output er:

•Funktionerne af og kravene til den eksisterende vejeterminal samt use-cases på vejeterminalen er gennemgået som grundlag for den nye terminal.

•Udvikling og tilpasning af veterinærterminalen til håndtering af oprettelse og afmelding af grise. Brugerinterfacet er blevet opdateret baseret på bruger-feedback. 

•Opdatering af konfigurationsfiler (fra lokale XML-filer til databasetabeller) er under udvikling.

•Arbejdet med visualisering af slagteriet/slagtegangen i den Digitale Tvilling er i gang, og intern validering af kode pågår.   

De næste store aktiviteter i projektet er at fortsætte arbejdet med designspecifikationen af vejeterminalen.

Der skal arbejdes videre med koncept for implementering af funktionaliteter fra ‘vision til kødkontrol’ i vores veterinærsystem.

Nye funktionaliteter i MesterPC skal udvikles.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

De vigtigste nye output er, at:

•Der er arbejdet på kravspecifikationen af den nye vejeterminal.

•Der har været udtrykt ønske fra branchen om en visualisering af slagteriet/slagtegangen i den Digitale Tvilling. 

•Opdatering af MesterPC.
          Der arbejdes på autostart af plugin modul.
          Opdateret plugin til oversigt over veterinærkoder.
          Opdatering af konfigurationsfiler (fra lokale XML-filer til databasetabeller).
          Ændret opgørelse over gennemløbstider.

De næste store aktiviteter i projektet er, at:

•Færdiggøre kravspecifikationen af den nye vejeterminal og arbejde videre med designspecifikationen.

•Arbejde videre med koncept for implementeringen af funktionaliteter fra ‘vision til kødkontrol’ i vores veterinærsystem.

•Færdiggøre opdateret plugin til vægtkorrektioner.