Næste generation pakkeri - AP2 Ilægning af folie i bakke for bulkafvejning direkte ved udbeningslinje (2022)

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

saf pakkeri0015890.jpg

Næste generation pakkeri - AP2 Ilægning af folie i bakke for bulkafvejning direkte ved udbeningslinje (2022)

Formål:

Målet med AP2 er at levere en funktionsmodel af en bulkpakkestation, som kan placeres direkte ved skærebåndet.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet har færdiggjort metodefasen og testet metodeværktøjet på en hel kasse kamben.

Resultatet var, at selve værktøjet kan håndtere de folierede kamben uden at beskadige folien rundt om kambenet. Samtidig kan værktøjet også holde så godt fast, at det er muligt at foretage høje accelerationer med produktet fra bånd og over til papkasse, uden at det falder ud af værktøjet

Den næste store aktivitet i projektet er at dokumentere de opnåede resultater i en slutrapport, som offentliggøres på Instituttets hjemmeside. Resultaterne præsenteres derudover for følgegruppen til projektet.

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der i samarbejde med slagterivirksomhederne er udarbejdet en kravspecifikation for automatisering af processen med at pakke kamben. Det er i dag en bemandingstung arbejdsgang, og en automatiseret proces vil kunne fjerne belastet arbejdsmiljø og spare plads i produktionen.  

Kravspecifikationen tager udgangspunkt i nogle af de mest generiske pakkeanlæg, som eksisterer på fabrikkerne i dag. 

Projektet har påbegyndt idéfasen med fokus på værktøj og håndtering.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre idéfasen med en række idéer, som har potentiale til metodefasen.

Dernæst skal idéerne sikres i forhold til patentmuligheder.

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at det på porteføljestyregruppemødet den 2. juni blev besluttet, at projektet arbejder med automatisering af pakning af kamben, som i dag er en bemandingstung proces, og hvor en automatiseret proces vil kunne fjerne belastet arbejdsmiljø og spare plads i produktionen. Projektet har været udfordret af, at den indledende analyse viste, at projektets oprindelige målsætning ikke var realistisk at nå og slet ikke inden for de ressourcemæssige rammer, som projektet har til rådighed. Projektgruppen blev derfor bedt om at revidere målsætningen med henblik på at sikre størst mulig værdiskabelse i projektet. Resultaterne af dette arbejde blev præsenteret for styregruppen på det seneste styregruppemøde, hvor den nye målsætning blev vedtaget, og projektet genstarter således med at færdiggøre kravspecifikationen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal udfærdiges en kravspecifikation for projektet i samarbejde med branchen. På baggrund af denne kravspecifikation fortsætter projektet i idéfasen med at udvikle forskellige idéer til håndtering af emballerede kamben.

Artikel:

Hinrichsen, L., Wu, H., Gregersen, K.D. (2022) We need to rethink production technology for meat-packers - the old cutting table is being revived. Animal Frontiers, april, side 18

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, der i Q1 er arbejdet med at undersøge forholdene i flere af landets pakkerier. Pakkerierne er meget forskellige, men samlet for dem alle er, at mange forskellige kundekrav gennem tiden har medført krav til en fleksibel, men omfattende proces. Derudover er en række pakkerier undersøgt for funktioner og processer, som enten er MSB- og/eller EGA-belastende samt funktioner, som kan automatiseres. Af disse er flere udpeget som mulige cases, der med god cost/benefit kan automatiseres.

Den næste store aktivitet i projektet er at evaluere tre områder/funktioner, som forventeligt vil kunne automatiseres med god cost/benefit.

-Automatisering af pakning af kamben, som i dag er en bemandingstung proces, og hvor en automatiseret proces vil kunne erstatte operatører.

-Udvikling af en løsning til foliering af en papkasse, således at den kan bringes ind og pakkes helt inde i produktionen uden risiko for at kontaminere produktet med papartikler.

-Udvikling af en ny proces til transport af produkt fra skærelinjer til yderpak med reduceret forbrug af SFK-kasser samt ompakning.

 

Bedste case vil blive videreudviklet i idé- og metodefasen.