Næste generation pakkeri - AP1 Hyperfleksibel pakning af brystflæsk, midterstykker og kamme (2023)

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

saf pakkeri0015890.jpg

Næste generation pakkeri - AP1 Hyperfleksibel pakning af brystflæsk, midterstykker og kamme (2023)

Målene med AP1 er at levere en funktionsmodel af en robotløsning til pakning af folierede brystflæsk, midterstykker og kamme.

 

 

 

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at projektaktiviteter og –resultater er dokumenteret i en slutrapport.

Projektaktiviteterne er afsluttet med følgende gode resultater:

•Udstyret kan levere en stabil og ensartet pakkekvalitet for produkterne kamme og brystflæsk.

•Udstyret kan levere kvaliteten ved en kapacitet på 800 [stk/time].

•Der er udviklet et generisk koncept til håndtering af emballerede produkter samt et folie-foldesystem, som sikrer kontakt mellem folie og produkt.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er arbejdet videre med at færdiggøre papkassebordet og med at kunne håndtere et større sortiment af papkasser. Det er ikke uproblematisk at have en generisk papkasseåbner. Der vil således være grænsetilfælde, hvor systemet (papkasseåbneren) ikke vil kunne håndtere den pågældende kasse, og dette vil introducere uønskede stop i produktionen. Projektgruppen mener, at dette kan undgås ved at overgå til papkasser med faste sider. Projektet har også arbejdet med at produktionsmodne selve robotværktøjet, især foldemekanismen (antennerne). Dette er færdiggjort, og der er vist gode resultater. Endvidere er der kørt flere test-serier med produkterne: 1863,1882 (brystflæsk) og 1692 (kamme).

Det vurderes, at udstyret fortsat leverer en stabil og ensartet kvalitet for de pågældende testprodukter. Projekt-teamets indstilling er derfor, at projektet kan gå videre til næste fase. Projektet har udviklet et generisk koncept til håndtering af emballerede produkter, navnlig kød. Gennem mange forsøg i robotcellen er det vist, at det er muligt at levere en kapacitet og en kvalitet, som vil være ønskværdig i ethvert pakkeri på slagterierne.

Projektet afsluttes, da leverancer er opnået, og budgettet er forbrugt.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre slutrapporten og afslutte projektet.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er gennemført en række forsøg sammen med følgegruppen. I disse forsøg er udstyret – indenfor kategorierne brystflæsk og kamme - blevet udfordret med nye produkter (varenumre), som ikke har været testet før. Udstyret har leveret gode resultater og en konstant kvalitet, bortset fra et enkelt varenummer (1692, stor vægt-sortering)

Projektgruppen har sammen med følgegruppen udpeget følgende tiltag:

1.Papkassebord og åbner à platformen skal have et åbnesystem, som kan åbne alle typer papkasser.

2.Folde-antenne à antennerne skal gøres mere produktionsegnede.

Disse tiltag vil forbedre udstyret mhp. en test i større skala.

Projektet vil opkvalificere papkassebordet og designe fremstillingsbare folde-antenner. Derefter aftales storskala test med følgegruppen.

Testen skal vise, at udstyret kan levere ensartet kvalitet for produkterne brystflæsk og kamme.

På baggrund af storskalatesten vil projektet samle op sammen med følgegruppen og aftale afslutning af projektet, da leverancerne hermed er nået.

 

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at projektet har været rundt på de danske slagterier for at 3D scanne pakkepladserne. Ved at sammenholde de forskellige pakkelokationers arbejdsareal var det muligt at vurdere, om robotten og pakkebordet kunne være indenfor det kortlagte areal. Dette dannede grundlag for layout af funktionsmodelcellen.

Projektet har ombygget metodecellen til at være 1:1 med den kortlagte funktionsmodelcelle.

Projektet har desuden dokumenteret aktiviteterne i 2022 i en metoderapport.

Der er nu opbygget de mest ideelle testrammer, som er retvisende overfor det endelige setup. Den næste store aktivitet i projektet er derfor - i fællesskab med følgegruppen – at gennemføre en række storskalatest for at justere og validere udstyret op imod en hastighed svarende til 800 stk./time på hhv. brystflæsk og kamme.