Næste generation pakkeri - AP1 Hyperfleksibel pakning af forender, skinker, hoveder og tæer (2022)

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

saf pakkeri0015890.jpg

Næste generation pakkeri - AP1 Hyperfleksibel pakning af forender, skinker, hoveder og tæer (2022)

Projekts formål er:

  • At øge værdiskabelsen gennem fjernelse af unødig håndtering og dyre pakkeløsninger
  • At skabe mere bæredygtige arbejdspladser gennem fjernelse af tunge løft og EGA
  • At skabe en mere bæredygtig produktion gennem bedre udnyttelse af ressourcerne

 

AP1 Hyperfleksibel pakning af forender, skinker, hoveder og tæer 

Formål:

Målet med AP1 er at levere en funktionsmodel af en robotløsning til pakning af forender, skinker, hoveder og tæer.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet har etableret forsøgscellen og foretaget metodeforsøg (med fokus på kvalitet) på følgende 3 produkter: Midterstykker, brystflæsk og kamme.

Brystflæsk pakkemønster:

4 stk. i en smal kasse
8 stk. med 2 rækker af 4 stk.

Midterstykker pakkemønster:

3 stk. i en kasse, med hhv. fedtside op eller kødside op

Kam pakkemønster:

7 stk. i kasse, som står i vinkel på 50°

Projektet har også arbejdet med automatisk papkasse-åbner samt udskubning af fyldt kasse.

Det blev besluttet på styregruppemødet i december, at projektet i 2023 skal fokusere på at opkvalificere processerne om brystflæsk og kamme.

Den næste store aktivitet i projektet er gøre klar til ombygning af cellen til funktionsmodel-niveau. Dette betyder, at der skal indsamles viden fra de danske slagterier om endeligt layout for funktionsmodellen.

Projektresultaterne for 2022 skal også dokumenteres.

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at vi har klargjort værktøjet samt cellens infrastruktur. Dette indebærer, at vi har konstrueret et nyt conveyorbånd som kan tilte papkasserne, hvilket er nødvendigt for, at værktøjet kan ilægge produkterne efter specifikationen. Den optimale placering af dette conveyorbånd er simuleret på computeren, således at robotten kan eksekvere opgaven hurtigst muligt.

Den næste store aktivitet i projektet er, at vi påbegynder optimering af robottens bevægemønstre. Dette vil indebære opsamling af produkterne fra conveyoren samt korrekt placering af produkterne i kassen, så der er plads til det ønskede antal produkter i hver papkasse.

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektets analysefase er afsluttet. Konklusionen fra analysefasen var, at de udvalgte produkter (forender, skinker, hoveder og tæer) ikke var tilstrækkeligt interessante for branchen ud fra et økonomisk perspektiv. Denne ændring er udløst af et marked, hvor der har været en forskydning over mod andre produkter, som det derfor er blevet mere attraktivt at automatisere pakningen af.


Porteføljestyregruppen besluttede derfor på det seneste møde at ændre målsætningen for projektet, så der fremadrettet fokuseres på at pakke brystflæsk, midterstykker og kamme. P.t. udgør disse produkterne det største volumen, og da der allerede ligger lovende resultater for pakningen af dem, blev det besluttet at benytte den resterende del af projektet til at metodeudvikle sidstnævnte løsning.  Projektet er således i metodefasen, hvor der vil blive testet metodeværktøj til pakning af brystflæsk, midterstykker og kamme.

Den næste store aktivitet i projektet er, at de robotværktøjer, der tidligere er udviklet, skal modificeres på baggrund af de konklusioner, der er gjort i det tidligere arbejde, og derefter skal de testes. Målet er at nå et sent funktionsniveau eller om muligt et prototypeniveau på værktøjer og styringsalgoritmer. Derudover skal der tegnes CAD layout, som kan godtgøre, at løsningen, som den ser ud på nuværende metodeniveau, kan indpasses i den eksisterende bygningsmasse på de danske slagterier.

Artikel:

Hinrichsen, L., Wu, H., Gregersen, K.D. (2022) We need to rethink production technology for meat-packers - the old cutting table is being revived. Animal Frontiers, april, side 18

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output her i analysefasen er at få et komplet overblik over, hvilke produkter og hvilke pakkefunktioner løsningen skal kunne håndtere. De indledende undersøgelser har afdækket en meget høj kompleksitet, som betyder, at projektet vil være nødt til at indsnævre kravspecifikationen for at komme i mål som planlagt med en funktionsmodel. Der er sideløbende udfærdiget en liste med en række alternative produkter, som kunne inddrages i projektets kravspecifikation og måske hjælpe med at løfte værdiskabelsen på trods af et mere snævert fokus. Disse alternativer inddrages i analysefasen med henblik på at kunne opstille en interessant tilbagebetalingstid med et ændret produktmix

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre en række interviews på forskellige danske slagterier samt indsamle viden om de forskellige produkter og varierende produktionsforhold. Analysefasen forventes afsluttet ultimo april 2022, hvorefter det egentlige udviklingsarbejde starter i form af en idéudviklingsfase.