Projekt - Kemi i Kredsløb

Helle Svendsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 24.

Tekstilprøver

Projekt - Kemi i Kredsløb

Partnerskab om substitution af skadelig kemi

Et partnerskab finansieret af Miljøstyrelsen

Projektstart oktober 2014. Forventet afslutning december 2018.

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælp danske virksomheder med at reducere problematiske stoffer i deres produkter for dermed at forbedre miljø- og sundhedsprofilen af produkterne samt at opnå økonomiske fordele pga. muligheden for genanvendelse, når der ikke er farlige kemikalier i produkterne.

Partnerskabets overordnede målsætninger er at:

 • Skabe miljø- og ressourcemæssig effekt i danske virksomheder gennem generiske værktøjer, metoder og serviceydelser, der adresserer både de miljø- og sundhedsmæssige aspekter, de tekniske udfordringer samt de økonomiske konsekvenser ved substitution
 • Skabe forudsætninger for udvikling af nye produkter med reduceret indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og demonstrere den forventede miljø- og sundhedsmæssige effekt.
 • Udbrede kendskabet til de udviklede værktøjer og metoder, nye løsninger og best practices gennem en stærk kommunikations- og formidlingsindsats. Indsatsen styrkes gennem en interaktiv webbaseret portal med beslutningstræ, diskussionsfora og online-undervisningsmoduler
 • Sikre den fortsatte eksistens af partnerskabet efter bevillingens udløb ved at opbygge en bæredygtig forretningsmodel.

Projekt og resultater
Partnerskabet vil hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter ved at udvikle og designe værktøjer, så virksomheden kan inddrage og tage stilling til de tre faktorer, som er relevante i en substitutionsproces:

 • Sundheds- og miljømæssige vurderingsværktøjer testet af brugerne
 • Kemitekniske værktøjer med demonstreret anvendelse
 • Økonomiske analyseværktøjer testet af brugerne

Hjælpen vil bygge på generiske værktøjer i form af bl.a. vejledninger, forretningsmodeller, online-undervisningsmoduler, beslutningstræ og databaser over problematiske stoffer og alternative stoffer/teknologier dertil.

Derudover kan virksomheder gennem partnerskabet søge støtte til innovative udviklingsaktiviteter med henblik på reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. I projekterne inddrages relevante faglige kompetencer fra universitetsmiljøerne.

Et væsentligt element i partnerskabet er formidling, og du kan læse mere om bl.a. partnerskabets temadage, workshops, seminarer mv. på projektets hjemmeside www.kemiikredsloeb.com.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (DK)
 • DHI (DK)
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU (DK)
 • Institut for Ingeniørvidenskab, AU (DK)
 • Risk and Policy Analysts (UK)
 • SP Technical Research Institute of Sweden (S)