Projekt - OPSYS 2.0

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Projekt - OPSYS 2.0

OPSYS 2.0.

Projektstart marts 2019. Projektet forventes afsluttet marts 2023.

Varmepumper kommer til at spille en stor rolle i den grønne omstilling af det danske energisystem fra fossile brændsler til vedvarende energi. Det er muligt grundet varmepumpers høje effektivitet, som kan reducere energiforbruget til opvarmning af huse betydeligt og samtidigt medvirke til den nødvendige elektrificering og omstilling af det danske energisystem. Varmepumper kan desuden styres sådan, at de kan aftage mere el, når der er meget vedvarende energi i nettet og modsat bruge mindre el i perioder med lidt vedvarende energi i nettet. På den måde kan varmepumper hjælpe med til at stabilisere elnettet og dermed muliggøre en større andel af vedvarende energi.

En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut for Energistyrelsen viser dog, at selvom den nominelle COP er meget høj, så er det kun omkring 16 % af varmepumpeinstallationerne i danske huse, der har en tilfredsstillende effektivitet. Hovedårsagen til dette er en for høj fremløbstemperatur fra varmepumpen på grund af forkert indregulering af varmesystemets kredse, at varmeafgiversystemet ikke er tilpasset varmepumpedrift samt at varmekurven (udetemperatur-kompensering) for varmepumpen er sat for højt for at mindske risikoen for klager.

OPSYS konceptet foreslår, at volumenstrømmen til varmeafgiverne og fremløbstemperaturen fra varmepumpen hele tiden optimeres. Dette vil gøre nye varmepumpeinstallationer mere effektive, samtidig med at de eksisterende dårlige varmepumpeinstallationer har mulighed for at blive opgraderet.

Formål

Formålet med projektet er:

  • At øge effektiviteten i både eksisterende og nye varmepumpeinstallationer. Dette gøres ved at udvikle et kontrolkit, som kan optimere fremløbstemperaturen fra varmepumpen og gennemløbshastigheden gennem varmeafgivere.
  • Baseret på ovenstående er det næste formål at udvikle et kontrolsystem, der er i stand til at skabe fleksible tjenester, der skal stabilisere elforsyningsnettet, og optimere egetforbruget af PV-genereret elektricitet i private huse og/eller undgå begrænsning.

OPSYS konceptet er med til at muliggøre omstillingen af det danske energisystem fra fossile brændsler til vedvarende energi, da OPSYS konceptet kan reducere energiforbruget til opvarmning, tilbyde energifleksibilitetsydelser til elnettet, øge egetforbruget af PV strøm og mindske spild af PV strøm.

Aktiviteter

Projektet udføres i tre parallelle og indbyrdes forbundne arbejdspakker:

  • WP1: udvikling af et kontrolkit, der skal bruges til optimering af varmepumpeinstallationers præstation effektivitet i enfamiliehuse.
  • WP2: udvikling af kontrolstrategier, der skal bruges til at stabilisere elforsyningsnettet med en stor andel vedvarende energi og til at optimere egetforbruget af lokal PV-elektricitet.
  • WP3: test i forsøgsopstillingen udviklet i OPSYSv1 projektet, EnergyFlexHouse, og i nogle få enfamiliehuse med varmepumper og solceller.

De tre arbejdspakker består desuden hver af forskellige delopgaver.

Udover det tekniske arbejde i de tre arbejdspakker, planlægges der også kommercielle aktiviteter hos Neogrid, Wavin og Bosch. Formålet med disse aktiviteter er at markedsføre varmepumpers optimale drift baseret på en intelligent kobling med varmesystemet i huset. De kommercielle milepæle består af markedsundersøgelser, evaluering af prototype installationer, udarbejdelse af en markedsføringsplan samt opstart på salget.

Deltagere

Teknologisk Institut (projektleder)

Neogrid

AAU

Wavin

Bosch

Bevilligede midler

Projektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).


Læs artiklen om Opsys 2.0 på side 22 nedenfor