Tarmhuset version 2.0

Henrik  Grothe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 09.

tarm

Tarmhuset version 2.0

2020

AP 1 - Optimeret fraslåning af smaltarm

Formål

Projektet har til formål at udvikle ny produktionsteknologi til automatisk behandling af tarme på danske svineslagterier og derved bidrage med omkostningsreduktion og kvalitetsforbedring, hvilket samlet set vil forbedre industriens konkurrenceevne og indtjening. I arbejdspakken udvikles en semiautomatisk fraslåningsmaskine, som kan levere flere ensartede højkvalitets-produkter og samtidig forbedre arbejdsmiljøet.

 

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at udstyret er installeret til offline test hos en samarbejdspartner, hvor udstyret testes mht. de punkter, der er optimeret. Det er bl.a. udstyrets dynamik i forhold til at følge tarmen, når den fraslås den fedthinde, som tarmen er forbundet til.

Ligeledes testes skærekvaliteten, der er vigtig for at levere en høj kvalitet af tarmene. Optimeret skærekvalitet er søgt opnået ved nye knivmaterialer og en ændret geometri på skærehovedet.

Til udstyret er der bygget og programmeret en ny styring som også testes i offline testen.

Den næste store aktivitet i projektet er at dokumentere udstyret og afsøge potentielle partnere, som kan føre projektet videre til produktmodning og implementering.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at udstyret er klar til installation i tarmhuset og står hos den samarbejdspartner, der skal udføre installationen i tarmhuset hos Danish Crown i Ringsted. Grundet Covid-19 restriktioner har projektet i det seneste kvartal ligget stille, da hverken medlemmer af udviklingsgruppen eller samarbejdspartneren har kunnet få adgang til slagteriet og dermed tarmhuset.

Restriktionerne er for ganske nyligt lempet for DMRI’s medarbejdere, og der arbejdes på en løsning, så samarbejdspartneren kan få adgang til slagteriet.

Den næste store aktivitet i projektet er at installere og indkøre udstyret i et tarmhus og derefter teste funktionen for fraslåning af tarme. Forløbet i tarmhuset afsluttes med en kvalitetstest på fraslåningen, hvor kvalitet og ensartethed måles op imod manuel fraslåning.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at udstyret for optimeret fraslåning af smaltarm er klar til at blive installeret og indkørt i et tarmhus. Udstyret er testet uden tarme på værkstedet, og testen viser, at udstyret efter et antal tilretninger fungerer hensigtsmæssigt i en tørtest, hvor udstyrets funktioner virker korrekt. Funktioner kan fx være, at motorer kører med ønsket omdrejningstal, aktuatorer kører i en testcyklus og sensorer reagerer på input. Tørtesten omfatter også test af software og betjeningsfunktioner. Tørtesten giver dog ikke svar på, om udstyret fraslår tarmene korrekt.

Optimeringen af udstyret er sket på tre væsentlige punkter: Materialevalget for det skærende værktøj, aktuatoren, der skal holde det skærende værktøj i den rigtige position i forhold til tarmene samt drivsystemet for det hjul, der trækker tarmene gennem udstyret.

Det skærende værktøj, der udsættes for et stort slid fx. fra rester af gødning på tarmene og klinger i materialer, hvor vi har erfaringer fra andre udstyr og processer, er klar til at blive afprøvet i tarmhuset.

Udstyret skal være meget dynamisk, så det hele tiden kan tilpasse sig og følge tarmens vedhæftning til fedthinden, og dynamikken skal opfyldes af den valgte aktuator.

Arbejdsmiljøet er tilgodeset i og med, at ladningen af tarmene i udstyret er gjort lettere pga. udviklingen af et drivsystem for trækhjulet.

Den næste store aktivitet i projektet er, at installere og indkøre udstyret i et tarmhus og teste funktionen for fraslåning af tarme. Forløbet i tarmhuset afsluttes med en kvalitetstest på fraslåningen, hvor kvalitet og ensartethed måles op mod manuel fraslåning.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er fortsættende fra 2019, hvor udstyret blev mekanisk specificeret og konstrueret. Forud for specificeringen har analyse-, idé- og metodearbejdet skabt grundlaget for, at projektet nu er i funktionsmodelfasen, der munder ud i et udstyr, der testes i en installation i et tarmhus.

Fra primo 2020 er der i projektet arbejdet med kvalitetssikring af tegninger og styklister, fremstilling af dele, indgangskontrol og montage af udstyret. Sideløbende er specificeret og bygget en el-styring ligesom der er programmeret PLC software for betjening og kontrol af udstyret.

Montagen af udstyret er nu så langt, at delfunktioner er under afprøvning på værkstedet.

Herefter planlægges samling og test af udstyr på værksted uden bearbejdning af tarme. Når udstyret fungerer tilfredsstillende, flyttes det til tarmhuset hos ekstern partner i branchen, hvor afprøvningen med tarme vil finde sted.