Tarmhuset version 2.0 - AP2 Kirtelafskæring - 2021-2022

Simon Nybo Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 58.

tarm

Tarmhuset version 2.0 - AP2 Kirtelafskæring - 2021-2022

AP2 Kirtelafskæring - 2022

Projektet har til formål:

  • at skabe ensartet høj produktkvalitet uanset operatør og geografi
  • at øge værdiskabelsen
  • at styrke rekrutteringen
  • at skabe bedre arbejdsmiljø og dermed mere bæredygtige jobs

Målet med AP2 er at udvikle automatisk kirtelafskæring og dermed realisere fuldautomatisering af operationen pudsning af maver.

 

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at projektet er afsluttet, og der er udfærdiget en slutrapport, som er offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at de sidste forsøgsaktiviteter er blevet dokumenteret. I forbindelse med afslutningen af projektet blev resultatet præsenteret for interessenterne. Demonstrationen viste en metode, som kan fiksere maven og afskære kirtlerne i en samlet fortløbende proces. Denne proces vurderes at kunne opskaleres til den nødvendige hastighed og dermed gøre det muligt at fuldautomatisere bearbejdningen af maver, når den sammenbygges med den mavebearbejdningsmaskine, som tidligere er udviklet i SAF regi.

Den næste store aktivitet i projektet er at afslutte projektet og udfærdige en slutrapport, som offentliggøres på projektets hjemmeside. Resultaterne formidles til interessenterne, som har vist interesse for at gå videre med opgaven.

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at delmetoderne er blevet modnet, således at udstyret kan klassificeres som metodeudstyr. Opgaven består grundlæggende af tre delfunktioner; en fremføring, en skæremekanisme og en række ledeplader. Fremføringen er optimeret, så der opnås en ensartet fremføring, hvor produktet er i kontrol hele vejen, så de kirtler, som skal fjernes, kan ledes præcist frem mod skæremekanismen. Skæremekanismen er et kompromis mellem præcis skæring og begrænset pladsoptag. Her har optimeringen sigtet på at finde en klinge, som er stiv nok til, at den ikke udbøjes, når den kommer i indgreb med produktet. Dette mål er til dels nået. Ledepladerne er tilrettet, så produktet aflastes og styres mest muligt. Her har udfordringen været at finde en udførelse, som kan håndtere de relativt store variationer i størrelse. Denne opgave er løst. 

Den næste store aktivitet i projektet er at dokumentere resultaterne, formidle viden til interessenterne og offentliggøre projektresultaterne.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at både idé- og metodefasen er gennemført med deltagelse af kødindustrien. Udkommet er en række idéer, som er afprøvet som delmetoder på en testopstilling. De udviklede delmetoder er:

•Styret indløb af mave på en føringsstang

•Semiautomatisk fremføringsmetode af maven på føringsstangen

•Udstramning af mave mellem modholdsskærme og roterende spindler

•Afskæring af kirtler og fedt med en automatisk kniv

Derudover er der fokuseret på at minimere muligheden for fejlladning og dermed gøre processen mere operatøruafhængig.

Forbedring af arbejdsmiljøet på slagterierne er et af de store fokusområder for at undgå arbejdsrelaterede skader samt for tidlig nedslidning af medarbejderne. I delmetodeudviklingen er der - udover løsning af den praktiske udfordring - fokuseret på, at operatøren ergonomisk kan lade udstyret, så operatørens arbejde aflastes mest muligt.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdigudvikle delmetoderne til at kunne fungere sammen med høj kvalitet og sikre, at modellen kan sammenbygges med efterfølgende eksisterende udstyr til åbning af maver. Der skal foretages testforløb, hvor delmetoderne justeres og endeligt sammenbygges, og metodefasen afsluttes med en præsentationstest.

Herefter skal projektet evalueres af kødindustrien med henblik på at kunne lægge en plan for løsningens videre anvendelse

AP2 Kirtelafskæring - 2021

Projektet har til formål at bidrage med omkostningsreduktion, kvalitetsforbedring og et bedre arbejdsmiljø med heraf følgende forbedret konkurrenceevne, indtjening og styrket rekruttering.

Formålet med arbejdspakken er at udvikle en automatiseret proces for afskæring af kirtler fra maver, som - kombineret med tidligere udviklede løsninger - fuldautomatiserer forarbejdningen af maver.Formålet med arbejdspakken er at udvikle en automatiseret proces for afskæring af kirtler fra maver, som - kombineret med tidligere udviklede løsninger - fuldautomatiserer forarbejdningen af maver.
 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Projektet har gennemført analyse- og idéfasen, sidstnævnte med deltagelse af kødindustrien. Udkommet er en række idéer, som nu afprøves, og de bedste udvikles til metodemodeller. Analysefasen har været fokuseret på indsamling af erfaringer fra det tidligere maveprojekt og forventningsafstemning med slagterivirksomhederne. Tilgang til ny og forbedret teknologi samt nyt programmel giver forhåbninger om, at de udfordringer, der resulterede i, at det tidligere gennemførte projekt på samme opgave måtte opgive, ser nu ud til at kunne løses.

Blandt de vigtigste nye output er, at der er udviklet metoder til ergonomisk ladning af udstyret, så operatørens arbejde aflastes mest muligt, og der samtidig sikres en korrekt indføring af produktet i maskinen. Forbedring af arbejdsmiljøet på slagterierne er et af de store fokusområder for at undgå arbejdsrelaterede skader samt for tidlig nedslidning af medarbejderne.

En af de væsentlige udfordringer ved processen er at separere og fastholde fedt og kirtler på en måde, så det bliver muligt at udføre en kontrolleret bearbejdning af maven uden at komme til at skade denne. De udviklede metoder til dette viser sig relativt bæredygtige, hvorfor der nu udvides med metoder til afskæring af fedt og kirtler fra maven.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdigudvikle et bibliotek af metoder, der til sammen kan kombineres til et funktionsudstyr, som kan sammenbygges med tidligere nævnte udstyr til afskæring af netfedt samt åbning af maver.

Vi forventer, at den biologiske variation af maverne vil kræve en individuel skærekurve til afskæring af fedt og kirtler, så det derfor bliver nødvendigt at tage vision og avancerede styringsalgoritmer til hjælp for at komme helt i mål. Herefter fortsættes udviklingsarbejdet hen imod fremstilling af et funktionsudstyr, der kan danne grundlag for en efterfølgende produktmodning.

Artikel: Goodstein, J. (2021) Robotten hvæsser kniven. Maskinmesteren november, side 50

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at analyse- og idéfasen er gennemført. Slagtetekniske krav til kirtelafskæring fra svinemaver er fastlagt, og i analysefasen er det ligeledes undersøgt, hvordan processen inkorporeres med eksisterende udstyr udviklet til andre processer på svinemaver.

Inputtet til kirtelafskæringsprocessen er svinemaver lige efter, de er friskåret fra tarmsættet, og det er værktøjer og metoder til at fjerne kirtler samt fedt fra mavesækkens yderside, der skal udvikles. Vigtige slagtetekniske krav er, at maven ikke tyndskæres , at der skæres hul eller efterlades for meget kirtelrest eller fedt på maven.

I idéfasen er forskellige idéer til værktøjsprincipper for afskæringen samt idéer til håndtering af maven udviklet. Håndteringen af maven er vanskelig, men meget vigtig, og de første idéer til værktøjer, der kan holde maven, er under konstruktion.

Billedanalyse samt algoritmeudvikling vha. kunstig intelligens er en idé, der skal afprøves for at undersøge, om det er en hensigtsmæssig metode til at styre skæreværktøjer til den rigtige position for de værktøjer, der skal afskære kirtlerne.

Den næste store aktivitet i projektet er at videreudvikle idéerne, konstruere, fremstille og afprøve de første værktøjer til at håndtere maven og afskære kirtlerne. En anden aktivitet er at opsamle billeddata af maver for at undersøge, om det er muligt at udvikle algoritmer, der f.eks. kan styre en robot og et skæreværktøj.

Projektstatus 2. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet vil være at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for kirtelafskæring formuleres. Derudover afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for kirtelafskæring.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Ifølge DMRI’s plan for afvikling af SAF projektporteføljen vil projektets aktiviteter først påbegyndes i andet halvår af 2021.

Den første store aktivitet i projektet vil være at gennemføre projektets analysefase, hvor de overordnede krav for kirtelafskæring formuleres. Derudover afdækkes patentråderummet, og markedet undersøges for, om der findes eksisterende udstyr for kirtelafskæring.