Rådgivning Bæredygtig Fødevareproduktion

Asger Munch Smidt-Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 77.

Rådgivning Bæredygtig Fødevareproduktion

  Få rådgivning og data på hvordan I kan forbedre jeres produktions klimaaftryk og miljøbelastning

  Hos Teknologisk Institut hjælper vi med rådgivning omkring, hvordan du kan sikre en mere bæredygtig produktion, hvor vi tager forbehold for sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. 

  Nedsat klimaaftryk VS investeringsniveau – få valide data som beslutningsgrundlag
  Ved en dybdegående vurdering af en produktions miljø- og klimaaftryk, kan der ved hjælp af en livscyklusanalyse tages højde for en række forskellige belastninger for den specifikke produktion. Herefter udarbejdes forslag til optimeringer, og den potentielle miljø- og klimagevinst ved disse optimeringsforslag beregnes og sammenholdes med investeringsniveauet. Herved opnås den nødvendige data til et beslutningsgrundlag for, hvilke af disse optimeringer der vil være meningsgivende at implementere. 

  Hvilke indsatser mod et reduceret klimaaftryk giver bedst mening i forhold til investeringsniveauet?

   

  Proceduren for et klima og miljøvenlig optimering af jeres produktion

  1. Gennemgang af produktion og indsamling af proces specifikke data for at tilpasse analysen til det specifikke produkt
  2. Indsamling af data fra specifikke leverandører og måling af relevante ressourceforbrug i jeres produktion
  3. Udarbejdelse og udførsel af selve analysen på baggrund af den indsamlede data
  4. Beregning af reduktion i miljø- og klimapåvirkning ved implementering af konkrete forslag som f.eks. energioptimeringer, upcycling, leverandør- eller råvareskift og procesændringer
  5. Afrapportering som indeholder tolkning af 16 forskellige miljø- og klimapåvirkningskategorier, formidler resultaterne, og som kan bruges som dokumentation
  6. Opfølgende rådgivning omkring mere bæredygtig produktion og fremtidigt arbejde med reduktion af miljø- og klimapåvirkning
    

  Resultatet vil være en dybdegående indsigt i jeres produkts klima- og miljøbelastning. 

  Herunder:

  • Et konkret tal for CO2-aftrykket af jeres produkt
  • En vurdering af, hvilke procestrin og ingredienser, der påvirker klima og miljø mest
  • En analyse af, om produktet påvirker andre miljø- og klimakategorier negativt
  • En analyse af, hvor der opnås størst mulig reduktion af miljø- og klimareduktion baseret på beregninger
  • Vejledning i at inkorporere de foreslåede ændringer i en produktion.