Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Baggrund

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Testopstilling af træs holdbarhed

Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Baggrund

Baggrund

Der er i dag en øget anvendelse af træ til udvendige formål. Det udgør en interessant afsætningsmulighed for træ i almindelighed og for dansk skovbrugs produkter i særdeleshed - men:

  • hvor godt holder de forskellige træarter?
  • under hvilke forudsætninger?

Interesse for at anvende mere træ til udvendige konstruktioner hænger bl.a. sammen med interessen for at skåne miljøet, hvor træ anses som værende et miljørigtigt materiale.

Anvendelsen af træ er bevidst og nyskabende, eksempelvis til støjskærme af træ, træfacader eller træfelter i murværk, hvor forsænkede træpartier i facaden giver et spændende udseende. Træ er blevet en del af tidens arkitektoniske formsprog, såvel på grund af de tekniske muligheder som træets signalværdi.

De rødfarvede nåletræer, som lærk, douglas og thuja er med stor succes markedsført som "naturligt" holdbare træarter, men hvad kan vi forvente af holdbarhed ved de forskellige anvendelser?

Der er gode veldokumenterede data om træarters holdbarhed i jordkontakt, hvilke bl.a. ligger til grund for standarden EN 350-2: 1995 "Holdbarhed af træ og træbaserede produkter. Naturlig holdbarhed af massivt træ." Del 2: "Naturlig holdbarhed og imprægnerbarhed for udvalgte træarter af betydning i Europa". Men vi har endnu ingen brugbar dokumentation for den naturlige holdbarhed af træ, når det anvendes udendørs og over jord.

En systematisk og veldokumenteret viden om træarters naturlige holdbarhed over jord vil bidrage til en bredere og bedre anvendelse af dansk træ, ligesom indgående kendskab til de mest holdbare træarter kan bruges til at reducere brugen af kemisk imprægneret træ i givne anvendelsessituationer.

Feltforsøg af træ 45 grader syd

Eksponering 45° hældning, sydvendt.