Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Træarter

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Testopstilling af træs holdbarhed

Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Træarter

Træarter der indgår i projektet

Panel- og Lap-joint-emner
Træarter eksponeret i praksinære panelemner samt træarter, som prøves ved fugtfælde lap-joint-emner.
Kun Lap-joint-emner
Træarter, som kun prøves ved fugtfælde lap-joint-emner.
Rødgran, Dansk Rødgran, smalringet
Rødgran, Nordsvensk Rødgran, bredringet
Alm. Ædelgran (dyrkes i DK) Skovfyr, splint
Grandis (dyrkes i DK) Lærk, splintholdig, EU.
Sitkagran (dyrkes i DK) Lærk, Japansk (dyrkes i DK)
Douglas (dyrkes i DK) Nobilis (dyrkes i DK)
Douglas, splint (dyrkes i DK) Nordmannsgran (dyrkes i DK)
Thuja (dyrkes i DK) Poppel (dyrkes i DK)
Skovfyr, Dansk Lind (dyrkes i DK)
Skovfyr, Nordsvensk Birk (dyrkes i DK)
Lærk, EU (dyrkes i DK) Rødel (dyrkes i DK)
Lærk, Sibirisk Ær, Ahorn (dyrkes i DK)
Western Red Cedar, Nordamerikansk Bøg (dyrkes i DK)
Cypres (dyrkes i DK) Elm (dyrkes i DK)
Ask (dyrkes i DK) .
Eg (dyrkes i DK) .
Rødeg (dyrkes i DK) .
Robinie (dyrkes i DK) .
Asp (dyrkes i DK) .
Skovfyr imprægneret, klasse AB (referenceprodukt) .

Træarter, der dokumenters ved henholdsvis praksisnære panelemner og ved en fugtfælde lap-joint prøvning.