Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Forsøg

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Testopstilling af træs holdbarhed

Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Forsøg

Forsøg

I projektet gennemføres to forsøgsrækker for dokumentation af træarternes holdbarhed:

1. Paneler i praksisnær anvendelse
Paneler i praksisnær anvendelse, ved opstilling af forsøgsemner:
Vandret orienteret med og uden overdækning.
Lodret nordvendt og lodret sydvendt orienteret med og uden overdækning samt
45° sydvendt orienteret uden overdækning. Se bilede 1,3 og 4.

Panelerne giver et billede, der kan overføres på konkrete anvendelsessituationer, hvor der kan forventes lange levetider. Panelerne giver på længere sigt tider for holdbarhed ved givne anvendelser.

I panelforsøgene indgår 16 forskellige træarter fordelt på 5 løv- og 11 nåletræarter. Desuden er medtaget variationer af nogle arter, således at der er 20 trætyper hver opstillet i 8 anvendelsesvarianter (i alt 160 variationer). For hver variation eksponeres 10 panelemner. Som referenceemne indgår imprægneret skovfyr (splint) i klasse AB.

Feltforsøg af træ - lap-joints
Lap-joint emner og lodrette paneler.

2. Lap-joints i felteksponering
Lap-joints i standardiserede felteksponeringer efter CEN-standarden ENV 12037. "Wood preservative Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact Horizontal lap-joint method." Se bilede ovenfor.

Lap-joints er emner, der er fremstillet for forholdsvis hurtigt at kunne konstatere en nedbrydning, således at forskellige træarter kan sammenlignes inden for en overskuelig tid. Lap-joints giver derfor inden for en kortere årrække en rangordning af træarternes holdbarhed.

I Lap-joint-eksponeringen indgår, foruden de 20 variationer i panelforsøget, yderligere 10 træarter og 3 varianter. I alt dokumenteres således 26 træarter, så forsøget vil give et bredt billede af dansk dyrkede træarters holdbarhed. De træarter, der kun indgår i Lap-joint-eksponeringen, er enten kendt for en ringe holdbarhed, eller har lille kommercielt potentiale.