Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Indledning

Berit  Lindegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 14.

Testopstilling af træs holdbarhed

Dansk træs naturlige holdbarhed til eksamen. Projektbeskrivelse. - Indledning

Af Berit Lindegaard og Flemming Correll Frank
Teknologisk Institut, Træ.

Teknologisk Institut har indledt et større projekt, som skal afdække og dokumentere dansk dyrkede træarters naturlige holdbarhed anvendt udendørs og over jord. Projektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsen og gennemføres af Træs Træbeskyttelseslaboratorium.

Instituttets feltforsøgsarealer i Taastrup er rammen om det omfattende forsøgsprogram, der er designet i projektet. Idéen i feltforsøget er at simulere forskellige anvendelsessituationer for træ med henblik på at kunne anbefale de enkelte træarter til specifikke formål.

 

Feltforsøg af træ under tag

Lodret og vandret eksponering under tag.