Optimering af store udeluftvarmepumper

Svenn Ole Kjøller Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 67.

Anlæg fra Tønder Fjernvarme

Optimering af store udeluftvarmepumper

Projektstart oktober 2019. Forventes afsluttet november 2022.

Formål med projektet

En væsentlig udvidelse af kapaciteten af eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen er et centralt strategisk omdrejningspunkt i kampen for at udfase fossile brændsler i bygningsopvarmningen – både på nationalt plan og hos de lokale danske fjernvarmeselskaber rundt om i landet.

Varmepumpens høje virkningsgrad kan reducere energiforbruget til bygningsopvarmning (fjernvarmevandet bruges både til varme og til varmt vand), samtidig med at varmepumpen er regulerbar, hvorved muligheden for indfasning af mere vindkraft og anden bæredygtig energi øges.

Bortfaldet af grundbeløbet til kraftvarmeværker i Danmark pr. 1. januar 2019 gjorde store varmepumper til fjernvarme endnu mere aktuelle, eftersom værkerne har oplevet et pres på fjernvarmeprisen, hvilket udfordrer konkurrenceevnen.

Varmepumper med udeluft som varmekilde udgør en fleksibel og enkel løsning, da udeluft er tilgængelig overalt. Disse varmepumper er også mindre omkostningstunge at installere sammenlignet med andre varmekilder.

Men luft som varmekilde giver en række udfordringer – både med hensyn til tilrimning af fordamperne og med hensyn til støj (samt afkølet luft i nærområdet). Problematikker omkring tilrimning og afrimning af fordamperen udgør en risiko i forhold til driftsmæssige udfald og har en signifikant indflydelse på varmepumpens energieffektivitet.

Projektets formål er at optimere og udvikle varmepumpers fordamperdesign og styring i forhold til tilrimning, afrimning og støj (og afkølet luft).

Mål for projektet

 • At udvikle og demonstrere nye innovative løsninger, som både adresserer de udfordringer, som er konstateret på store udeluftvarmepumper på markedet i dag, og som sikrer større udbredelse af denne varmepumpetype til mindre varmeværker, hvor andre varmekilder enten ikke er tilgængelige eller ikke direkte kan anvendes.
 • At udvikle standardiserede, økonomisk optimerede stand-alone-varmepumper. Fælles for disse er optimering og udvikling af varmepumpers fordamperdesign og styring i forhold til tilrimning og afrimning (og afkølet luft).
 • At optimere varmepumpens samlede anlægsdesign for at sikre lavest mulige støjgener og for at udvikle varmepumpens design mod mere standardiserede og kompakte installationer, der forenkler installationen for fjernvarmeværkerne.
 • At øge udbredelsen og hastigheden af udrulningen af varmepumper i fjernvarmenettet. I første omgang i Danmark og på længere sigt også i andre områder af Europa, hvor alle problematikkerne ligeledes gør sig gældende.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i følgende faser:

 • Videnindsamling og analyse af tidligere undersøgelser
 • Optimering
 • Test i laboratorie og on-site
 • Demonstration ved fjernvarmeværk
 • Videnformidling.

Rapporter og artikler

Deltagere

 • Innoterm (projektansvarlig)
 • Teknologisk Institut (projektledelse)
 • DTU Mekanik
 • Fincoil Lu-Ve Oy
 • Fjernvarme Fyn
 • Planenergi
 • Brædstrup Fjernvarme.

Bevilligede midler

Projektet er støttet af EUDP.