Byggepladserne gemmer på store potentielle besparelser

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Bygningsisolering

Byggepladserne gemmer på store potentielle besparelser

Ny vejledning fra Energistyrelsen giver råd til besparelser for bygherrer på op til 1% af byggesummen, alene ved at tænke i energi. Potentialet ved den rigtige rådgivning er besparelser for millioner af kroner på landsplan.

- Det er også vores erfaring, at bygherrer kan spare meget ved den rigtige håndtering af energiforbrug. Det er dog væsentligt at se på totalforløbet for bedst at optimere besparelser og byggetid. Man kan for eksempel nemt spare energi, hvis man forlænger byggetiden, men dette er som regel ikke den optimale løsning,  siger seniorkonsulent Bent Kofoed, Teknologisk Institut.

Han er ekspert i byggeprocesser og byggepladsledelse og har været en af hovedskribenterne på en rapport for Energistyrelsen omhandlende energispare-potentialer på byggepladsen.

- Det er især ved udtørring, der er mulighed for at spare både energi og tid. På Teknologisk Institut arbejder vi med forskellige løsninger, der reducerer udtørringstiden. Én mulighed er at benytte selvudtørrende beton, dvs. beton hvor vandindholdet netop svarer til vandbehovet. Traditionelt tilføres mere vand end nødvendigt, hvilket giver længere udtørringstid eller øger behovet for forceret udtørring. Man kan også fremskynde udtørringsprocessen ved at varme betonen op, f.eks. via varmerør. Hvis dette kombineres med en lav relativ fugtighed i luften over betonen, får man en effektiv udtørring. Begge muligheder reducerer byggetiden, eller hjælper med at sikre at den ikke overskrides, forklarer Bent Kofoed.

Samtidig skal man sikre, at man ikke forcerer processen og ”underudtørrer”, da man derved indbygger fugtskader, der kan give anledning til indeklimaproblemer og udgifter til renovering. Derudover er det også væsentligt at sikre byggeriet mod yderligere opfugtning ved at sørge for korrekt inddækning i byggeperioden.

Teamleder Ane Mette Walter, Teknologisk Institut, supplerer, at et af de områder, hvor der også kan spares penge, er, når der ved større byggeprojekter indarbejdes genanvendelse af lokalt nedrivningsaffald.

- Ved at indarbejde dette allerede i programfasen gør bygherren det muligt for entreprenøren og derved sig selv at reducere omkostninger til aflevering af affald på genbrugspladsen, samtidig med at der spares transportomkostninger og indkøb af nye materialer. Selvom genanvendelsen kræver en vis bearbejdning af affaldet on-site, er der totalt set ofte penge at spare, siger Ane Mette Walter.

InnoBYG, som Teknologisk Institut har sekretariatet for, er medvært på Energistyrelsens informationsmøder om den nye folder, der afholdes den 3., 10. og 11. juni 2014 i henholdsvis København, Aarhus og Aalborg.