Compliance for forbrugerprodukter - Legetøj

Lars  Jeffers-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 90.

Legetøj

Compliance for forbrugerprodukter - Legetøj

Legetøj som skal sælges på det europæiske marked skal bære et CE-mærke, som viser at legetøjet overholder legetøjsdirektivets krav til sikkerhed, sundhed og miljø. For at opnå en CE-mærkning på legetøj, skal der udarbejdes en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten erklærer, at legetøjet opfylder de sikkerhedskrav, der er fastsat i legetøjsdirektivet. Baggrunden for sikkerhedskravene er viden om børns adfærd, deres mål og vægt på forskellige udviklingstrin, erfaring og oplysninger fra virkelighedens verden om ulykker, som børn har været ude for i forbindelse med leg og legetøj.

Det er fabrikantens ansvar at den tekniske dokumentation er i orden. Hvis ikke kan fabrikanten blive pålagt at trække legetøjet tilbage fra markedet. Befinder fabrikanten sig uden for EU er det fabrikantens repræsentant i EU, der har ansvaret.

Hos Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig med at overholde lovgivningen og sikre at din dokumentation er i orden. Vores eksperter har et indgående kendskab til den gældende lovgivning på legetøjsområdet og vi kan derfor hjælpe dig med at få styr på dokumentationen.

Derudover kan vi udføre akkrediterede prøvninger, som kan dokumentere om legetøj opfylder sikkerhedskravene i legetøjsdirektivet. Vi kan hjælpe dig med at teste legetøj i henhold til den europæiske standard EN 71, som indeholder dele for; fysiske/mekaniske-, brand- og kemiske prøvninger.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Rådgivning i forhold til dokumentation        
  • Sikkerhedstest (EN 71-1)
  • Brandtest (EN 71-2)
  • Kemiske test (EN 71-3)
  • Emissionsanalyse (VOC)