Dansk Deponerings Institut - Hvad kan vi tilbyde?

Ann Windfeldt Thorsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 22.

Cyber, netværk, teknologi

Dansk Deponerings Institut - Hvad kan vi tilbyde?

Fleksible og effektive aftaler

Vi tilbyder fleksible og effektive deponeringsaftaler. Alt efter hvad parterne har aftalt i deponeringsaftalen, kan (software)leverandøren løbende indsende fejlretninger, opdateringer og tilpasninger af kildekoder til vores depot. På den måde er det altid de nyeste kildekoder/materiale, der er ligger i depotet. Vi kan også være behjælpelige, hvis I ønsker at deponere tegninger, vigtige dokumenter eller fx krypteringskoder. 

Undgå ubehagelige overraskelser

Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis en softwareleverandør pludselig ikke kan opfylde sine forpligtelser. Det kan f.eks. være pga. konkurs, hvis nøglepersoner rejser, eller eksempelvis vedligeholdelsesdivisionen lukker. Hvis I har indgået en deponeringsaftale, kan softwarekøberen, hvis deponeringsbetingelserne er opfyldt, få udleveret kildekoderne af Dansk Deponerings Institut, så kildekoderne til det dyrt indkøbte IT-program ikke går tabt, og så I fortsat kan arbejde med og udvikle systemet.

Mulighed for at få gavn af alt dette:

  • Gratis kontraktudkast til forskellige typer deponeringsaftaler -  både til digital deponering og til fysisk deponering
  • Hjælp til udarbejdelse af deponeringsaftalen, så den passer til netop jeres situation.
  • Administration af depotet, herunder information og fremsendelse af kvittering til parterne, hver gang depotet opdateres.
  • Fysisk opbevaring af kildekoderne på et neutralt og sikkert sted under brand- og tyverisikre forhold - og med strenge procedurer for, hvem der har adgang til det deponerede kildemateriale.
  • Nem digital indlevering af kildekoder. Her anvender vi Microsoft Azure som cloud-platform til datalagring pga. de strenge sikkerhedsforanstaltninger. Kun leverandøren og Dansk Deponerings Institut har adgang til depotet.
  • Sikkerhed for at kildematerialet kun frigives, når deponeringsaftalens betingelser om frigivelse er opfyldt.