Dansk Deponerings Institut - Sådan gør du

Ann Windfeldt Thorsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 22.

Cyber, netværk, teknologi

Dansk Deponerings Institut - Sådan gør du

Oprettelse af deponeringsaftalen

  • Først skal der oprettes en deponeringsaftale mellem leverandøren, kunden og Dansk Deponerings Institut.
  • De forskellige typer aftaler kan downloades fra denne hjemmeside (fysisk deponering - digital deponering). 
  • Vores aftaler er forslag til aftaler - så parterne må gerne rette dem til efter behov. Dog må der ikke ændres på Dansk Deponerings Instituts rettigheder og forpligtelser. 
  • Undervejs i kontraktarbejdet er I altid velkomne til at kontakte os og få gode råd.
  • Når leverandør og kunde er blevet enige om aftalens ordlyd, skal den sendes til os på e-mail, inden I underskriver aftalen, så vi som tredjepart i aftalen kan godkende indholdet.  
  • Når vi har godkendt aftalens indhold, skal den underskrives af aftalens parter og Dansk Deponerings Institut. Vi hjælper gerne med at få underskrifterne i hus.
  • Når aftalerne er underskrevet, åbner vi for depotet og sender instrukser til leverandøren om, hvordan deponeringen skal foregå.

Sikker opbevaring

Når deponeringsaftalen er på plads og underskrevet, sender leverandøren en kopi af kildekoderne til vores depot, hvor de opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger.

I det fysiske depot forsegles materialet og opbevares under brand- og tyverisikre forhold og med strenge procedurer for, hvem der har adgang. Kildematerialet er fuldstændig adskilt fra andre deponeringer.

I det digitale depot sikres materialet via de strenge sikkerhedsforanstaltninger i Microssoft Azure. Vores Azure-løsning muliggør effektiv ressourcestyring, strømlinet drift og meget høj datasikkerhed. Vi udnytter Azures robuste funktioner, samtidigt med at vi bevarer kontrollen over vores data og sikrer høj sikkerhed og integritet.

Vi sikrer desuden, at kunden altid kan få adgang til materialet, når aftalens betingelser for udlevering er opfyldt. Samtidig har leverandøren sikkerhed for, at ingen andre kan få adgang til kildekoderne.

Administration

Dansk Deponerings Institut sørger for administration af det deponerede materiale. Vi sender begge parter en kvittering, hver gang depotet opdateres og hjælper evt. kunden og leverandøren med at huske diverse forpligtelser.

Voldgift

  • For at sikre en hurtig og endelig afgørelse af udleveringsspørgsmål, har vi tilknyttet en voldgift i form af en udleveringskomite til vores ydelser.
  • Udleveringskomiteen sammensættes fra sag til sag af førende eksperter inden for IT-ret eller efter parternes ønske.
  • Komiteen træffer hurtigst muligt en endelig og begrundet afgørelse om udlevering. Herved forhindres sagen i at trække i langdrag med de konsekvenser, dette kan have for kunden.