Dansk Indeklima Mærkning - Om Indeklimamærket

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Dansk Indeklima Mærkning - Om Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for materialer, møbler og inventar, der har dokumentation for afgasningen. 'Indeklimamærket' er ordningens logo, der er det synlige tegn på, at produktet overholder kravene.

Indeklimamærkets hjemmeside finder du her: http://indeklimamaerket.dk

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er ind­hold­et af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der fri­gives til luften. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere at de er prøvet med hensyn til afgivelsen af fibre og partikler.

Indeklimamærket stiller krav til produktet: Der er en øvre grænse for hvor stor afgasningen må være, ligesom der er krav til hvilke stoffer, der må afgasse. For eksempel må der ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra produkterne. Der ud over stilles krav til lugtindtrykket fra produktet. For loftprodukter er der ligeledes en øvre grænse for, hvor mange fibre og partikler, der må frigives. Bygningsreglementet stiller krav om at mineraluldsholdige materialer, fx. lofter, ikke må afgive fibre til indeklimaet. Dette anses for opfyldt, hvis loftet er indeklimamærket.

                                                                 Logo for Indeklimamærket

For yderligere information, samt oversigt over mærkede produkter mm. Se Indeklimamærkets hjemmeside indeklimamaerket.dk